Disputas: Gabrielle Katrine Welle-Strand - Rus- og avhengighetsmedisin

Cand.med. Gabrielle Katrine Welle-Strand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Sarah H. Heil, Department of Psychiatry, University of Vermont, Burlington, USA
  2. opponent: Professor Trond Markestad, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emerita Grete Synøve Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Finn Georg B. Wisløff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emerita Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Gravide som bruker metadon eller buprenorfin – hvordan går det med mor og barn?

Lege og forsker Gabrielle Welle-Strand har undersøkt gravide som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og deres nyfødte.

I perioden 1996-2009 fikk de 139 kvinnene i studien i alt 161 barn mens de var i LAR. Kvinnene ble intervjuet om sin bakgrunn og detaljer knyttet til svangerskap og fødsel. Det ble også innhentet opplysninger fra helsevesenet om svangerskap og fødsel.

I sin avhandling “Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes” har Welle-Strand og hennes medforfattere vist at både metadon og buprenorfin er legemidler som kan brukes under graviditet. Buprenorfin synes å ha visse fordeler fremfor metadon når det gjelder vekst av fosteret og bør derfor velges hvis kvinnen skal begynne med LAR i graviditeten. Forskningen viser også at amming fører til at de nyfødte sjeldnere får behandlingskrevende abstinenser og at behandlingstiden for spedbarna blir kortere hvis abstinenser oppstår. Under 20 prosent av kvinnene klarte å trappe betydelig ned på dosen med LAR-legemiddel i løpet av svangerskapet. Kvinner som trappet betydelig ned sin metadondose under svangerskapet, fikk barn som veide mer ved fødsel. Studien viser ingen sikre forskjeller når det gjelder forekomst og alvorlighet av abstinensene til de nyfødte avhengig av om kvinnen trappet ned LAR-legemiddelet eller ikke mens hun er gravid. Studien viser heller ikke ugunstige effekter av nedtrapping i svangerskapet. En av artiklene beskriver en velfungerende kvinnes opplevelser ved å trappe buprenorfindosen helt ned under svangerskapet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 16. okt. 2015 08:34 - Sist endret 16. okt. 2015 08:50