Disputas: Cand.med. Kaspar Broch

Cand.med. Kaspar Broch ved Instituttet for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Dilated Cardiomyopathy: Diagnostic Work-up, Pathogenesis, Prognosis and Treatment.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Douglas Mann, Cardiovascular Division, School of Medicine, Washington University 
  • Andreopponent: Professor Alf Inge Larsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Emeritus Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Professor emeritus Jan-Bjørn Osnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Lars Lysgaard Gullestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kaspar Brochs avhandling «Dilated cardiomyopathy: diagnostic work-up, pathogenesis, prognosis and treatment» viser at overlevelsen ved dilatert kardiomyopati er bedre enn tidligere.

Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom som medfører svekket hjertepumpefunksjon uten at kransåresykdom, klaffesykdom eller høyt blodtrykk er årsaken. Man har tenkt seg at mange av tilfellene skyldes virusinfeksjon eller genfeil, men oftest forblir årsaken uavklart. Leveutsiktene har tidligere vært rapportert å være betydelig redusert.

Lege og forsker Kaspar Broch har fulgt 102 pasienter med dilatert kardiomyopati over flere år. Tross omfattende undersøkelser med tanke på bakenforliggende årsak, lot denne seg avdekke hos kun et fåtall av pasientene. Likevel var sykeligheten moderat og overlevelsen god med moderne hjertesviktbehandling hos disse pasientene.

Nivået av en ny sykdomsmarkør kalt ST2 er forhøyet hos pasienter med hjertesvikt. I Brochs pasientgruppe var ST2 knyttet til graden av hjertesvikt, men ikke til underliggende årsak eller mengde fibervev i hjertet. Dette tyder på at ST2 kanskje ikke avspeiler sykdomsprosessen i hjertet, slik tidligere antatt. Det er viktig informasjon når man skal tolke denne blodprøven.

Kolesterolsenkende medisiner kalt statiner kan ha betennelsesdempende egenskaper. En teori har vært at effekten av statiner i vel så stor grad skyldes disse egenskapene som selve kolesterolreduksjonen. I en studie der 72 pasienter med dilatert kardiomyopati ble tilfeldig trukket til behandling med rosuvastatin eller narremedisin, viste Broch og medarbeidere at selv om kolesterolnivået sank betraktelig i gruppen som fikk statin, ble verken graden av hjertesvikt eller graden av betennelse dempet. Dette resultatet tyder på at statiner ikke har noen egen, betennelsesdempende effekt og at de ikke kan brukes til å behandle hjertesvikt av denne typen.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 18. feb. 2016 13:52 - Sist endret 19. feb. 2016 14:00