Disputas: Kari Anne Hakestad - Osteoporose og trening

M.Sc. Kari Anne Hakestad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Physical function and quality of life in women with osteopenia and a healed wrist fracture.

Foto: Privat.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Olle Svensson, Department of Orthopeadics, Umeå University Hospital, Umeå, Sverige
  • 2. opponent: Professor Astrid Bergland, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Moen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Kåre Birger Hagen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor May Arna Risberg, Norges idrettshøgskole, Oslo

Sammendrag

I sitt doktorgradsarbeid Physical function and quality of life in women with osteopenia and a healed wrist fracture har Hakestad og medforfattere evaluert effekten av en veiledet gruppetrening og pasientundervisning for pasienter med osteopeni (forstadie til beinskjørhet) og ett tidligere håndleddsbrudd. Trening og pasientundervisning er anbefalt som grunnbehandling for pasienter med beinskjørhet i nasjonale og internasjonale retningslinjer. I doktorgradsarbeidet har Hakestad og medforfattere undersøkt om gruppetrening sammen med pasientundervisning er mer effektiv enn bare pasientundervisning med henblikk på fysisk funksjon (muskelstyrke, balanse og fysisk aktivitetsnivå), beinmineraltetthet og livskvalitet.

80 pasienter med diagnostisert osteopeni og ett tidligere håndleddsbrudd ble tilfeldig trukket til å delta i enten veiledet 24-ukers gruppetrening og pasientundervisning eller til pasientundervisning alene. Resultatene viste at det ikke var noen forskjell  i fysisk funksjon, beinmineraltetthet eller livskvalitet mellom de to gruppene over en oppfølgingsperiode på 1 år. Treningsgruppen bibeholdt imidlertid muskelstyrke og beinmineraltetthet ved 1-års oppfølgingen sammenlignet med kontrollgruppen som kun fikk pasientundervisning. Hakestad og medforfattere undersøkte gjennomførbarheten til selve treningsprogrammet med fokus på progresjon, komplikasjoner og oppslutning. De fant at treningsprogrammet var gjennomførbart, hadde ingen komplikasjoner og hadde høy oppslutning, samt at treningsgruppen økte i muskelstyrke, beinmineraltetthet og balanse.

Hakestad og medforfattere evaluerte  om kvinner med osteopeni og ett tidligere håndleddsbrudd hadde dårligere fysisk funksjon og livskvalitet sammenlignet med en frisk kontrollgruppe. De fant redusert muskelstyrke, balanse, gangdistanse og livskvalitet sammenlignet med kontrollgruppen.

Hakestad og medforfattere undersøkte også målemetoden for lårets muskelstyrke hos pasienter med osteopeni. De fant at målemetoden var pålitelig for den aktuelle pasientgruppen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 25. okt. 2016 09:13 - Sist endret 31. okt. 2016 08:18