Disputas: Antonio Rosales - Karkirurgi

Cand.med. Antonio Rosales ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Reconstructive deep venous surgery and endovascular venous intervention in the treatment of chronic venous insufficiency.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Elin Hanna Laxdal, Karkirurgisk avdeling, Landspitalinn universitetssykehus, Reykjavik, Island
  • 2. opponent: Professor Rickard Nyman, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Pål-Dag Line, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jørgen J. Jørgensen, Karavdelingen - Oslo vaskulære senter, Hjerte- lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Sykdom i de dype samleårer kan føre til utvikling av invalidiserende plager i form av smerter, hevelse, sprengende smerter ved gangen og leggsår. Tilstanden kan forårsakes av gjennomgått blodpropp eller med familiær belastning.

Konvensjonell behandling omfatter kompresjonsterapi med elastiske strømper og behandling av overflatiske åreknuter. Operasjon i dype samleårer og klaffer kan være et alternative hos selekterte pasienter. Seleksjon av pasienter som kan egne seg til denne typen behandling krever utredning ved spesielle enheter.

I sin avhandling ”Reconstructive deep venous surgery and endovascular venous intervention in the treatment of chronic venous insufficiency” undersøkte Rosales A et al., effekten av å reparere eller erstatte klaffer i dype samleårer hos pasienter med leggsår og viste at sårtilheling og symptom lindring kunne oppnås i 57-68% av tilfeller. Gjenåpning av tette dype samleårer og anleggelse av en metal forskalling (stent) ved hjelp av røntgen ga symptom lindring hos 85% av pasienter med tette årer.

Gjennomsnittsalder hos pasienter som fikk denne type behandling var 48 år. Behandlingen reduserer sykefravær og antas å bedre livskvalitet. Budskapet fra studien er at kirurgi og intervensjon i dype samleårer er et reelt behandlingsalternativ for pasienter med invalidiserende plager og leggsår forårsaket av blodpropp eller pga. familiær betinget klaffefeil i dype samleårer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. des. 2016 09:44 - Sist endret 23. des. 2016 12:05