Disputas: Mette Haug Stensen - Reproduksjonsmedisin

Cand.scient. Mette Haug Stensen, ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ovarian ageing: Clinical and molecular derangements during reproductive ageing in women - a new glimpse of an old problem.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Klinikchef Søren Ziebe, Rigshospitalet, København, Danmark.
  • 2. opponent: Områdeschef Mona Bungum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Marit Lieng, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Péter Fedorcsák, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Senior embryolog og cand.scient Mette Haug Stensen har studert aldersrelaterte kliniske og molekylære endringer hos kvinner som gjennomgår assistert befruktnings-behandlinger.

Dagens kvinner får barn ved et senere tidspunkt i livet enn tidligere generasjoner, og gjennomsnittsalder hos førstegangsfødende kvinner har steget fra 22.9 år i 1976 til 28.6 år i 2013. Kvinners fertilitet synker med økende alder, og dette fører til at flere par blir ufrivillig barnløse og oppsøker hjelp hos klinikker som tilbyr assistert befruktning. Kvinnens alder er trolig den viktigste årsak til oppnåelse av graviditet ved slike behandlinger, og dette er nært knyttet til egg – og embryokvalitet. Under slike behandlinger, utføres rutinemessige vurderinger av egg og embryo for å fastsette hvilke(t) embryo som gir høyest sannsynlighet for graviditet, og derfor overføres til kvinnens livmor. I sin avhandling konkluderer Haug Stensen og kollegaer med at de betraktningene som normalt utføres under slike behandlinger, ikke kartlegger de aldersrelaterte endringene på egg – og embryokvalitet.

Avhandlingen inneholder også en studie av aldersprosessen som viser at visse stoffer (avanserte glykerte endeprodukter; AGE) som involveres i andre aldersrelaterte sykdommer som diabetes mellitus, Alzheimer`s og kardiovaskulære sykdommer, kan også påvises på celler fra eggstokkene.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 22. jan. 2016 10:39 - Sist endret 26. jan. 2016 09:56