Disputas: Marianne Bakke Johnsen - Epidemiologi og ortopedi

M.Sc. Marianne Bakke Johnsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Leisure time physical activity and smoking as potential risk factors for severe hip and knee osteoarthritis. The HUNT Study.

Foto: Espen Rosenquist

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Stefan Lohmander, Department of Clinical Sciences Lund, Lund Universitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Overlæge Alma Becic Pedersen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfumm, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Inger Holm, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsleder, Kjersti Storheim, FORMI, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus.

Sammendrag

Artrose er en leddsykdom som rammer mange, og hvor det foreløpig ikke finnes noen helbredende kur. Det er derfor viktig å kunne identifisere risikofaktorer som kan bidra til å redusere utvikling og progresjon av sykdommen.

I sin avhandling Leisure time physical activity and smoking as potential risk factors for severe hip and knee osteoarthritis har Marianne Bakke Johnsen og medarbeider undersøkt fysisk aktivitet og røyking som risikofaktorer for alvorlig artrose, definert som innsetting av totalprotese i hofte eller kne. Johnsen og medarbeidere brukte data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Nasjonalt Register for Leddproteser.

De fant at høy fysisk aktivitet var assosiert med økt risiko for hofte- og kneprotese blant kvinner, mens for menn gjaldt denne sammenhengen bare for hofteprotese. Videre fant de at menn som røykte hadde henholdsvis 40 % og 50 % lavere risiko for hofte- eller kneprotese. Forskerne fant derimot en motsatt sammenheng for kvinner, hvor røyking økte risikoen for hofteprotese med 30 %. Sammenhengen mellom røyking og protese kunne i liten grad forklares via endring i kroppsmasseindeks. Johnsen og medarbeidere undersøkte videre sammenhengen mellom røyking og protese ved hjelp av en genvariant som er assosiert med røykemengde. De fant at denne genvarianten var assosiert med lavere risiko for hofte- og kneprotese blant røykere. Funnene i avhandlingen indikerte ulik effekt av fysisk aktivitet og røyking som risikofaktorer for hofte- og kneprotese blant menn og kvinner.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. juni 2017 08:52 - Sist endret 20. juni 2017 13:21