Disputas: Jørg Saberniak - Genetisk hjertemuskelsykdom

Cand.med. Jørg Saberniak ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC)- Impact of exercise on cardiac outcome, differential diagnoses and risk stratification of arrhythmic events.

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Jan Pål Loennechen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim,  
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Hanne Bjørnstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, Tromsø,
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Drude Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo,

Disputasleder

Førsteamanuensis Are Holm, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kristina Haugaa, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Avhandlingen omhandler nye aspekter og risikovurdering av arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC), en kronisk progressiv genetisk hjertemuskelsykdom, som disponerer for ventrikulær arytmi, hjertesvikt og plutselig hjertedød hos tilsynelatende friske unge mennesker.

Artikkel 1 (Eur J Heart Fail. 2014 Dec;16(12):1337-44) viser og bekrefter effekten og risiko av fysisk aktivitet på atletnivå på å utvikle nedsatt hjertefunksjon, økt forekomst av alvorlig hjertearytmier og tidlig debut av livsfarlige ARVC manifestasjoner hos mutasjons-positive ARVC pasienter og deres familiemedlemmer. Vår studie viser for første gang korrelasjon mellom treningsmengde og redusert hjertefunksjon og økt hjertearytmier hos mennesker.

Artikkel 2 (Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2017 Jan;18(1): 62-69) viser vi for første gang hvordan enkle elektriske parameter som antall ventrikulære ekstrasystoler og ny og avansert kardial bildediagnostikk kan ha betydning i den klinisk viktige differensialdiagnosen mellom ARVC sykdom i tidlig fase og den hyppigste idiopatiske arytmogene sykdom, RVOT- ventrikkeltakykardi. For begge sykdomsentiteter kan alvorlig ventrikulær arytmi med samme utgangspunkt i høyre ventrikkel være første sykdomstegn og tidlig identifikasjon av tilsvarende grunnsykdom kan være livreddende.

I artikkel 3 (JACC Cardiovascular imaging 2017 May;10(5):503-513) går vi i retning av risikovurdering av tidlig ARVC og viser for første gang hvordan elektrokardiografiske og nye moderne ekkokardiografiske metoder kan være markører for alvorlige arytmi i ARVC sykdom i tidlig fase. Videre viser vi den hittil ukjente additive effekten av elektriske og bildediagnostiske metoder i prediksjon av alvorlig arytmi hos pasienter med tidlig ARVC.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. okt. 2017 13:40 - Sist endret 9. okt. 2017 13:40