Disputas: Thorstein Sæter - Urologi

Cand.med. Thorstein Sæter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Seniorprofessor Jan Erik Damber, Avdelningen för urologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige
  • Annen opponent: Head of Department Martin Matuszewski, Department of Urology, Gdansk University Hospital, Polen
  • Komitéleder: Professor Torill Sauer, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Aasmund Berner, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Ulrika Axcrona, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Thorstein Sæter og medarbeidere har undersøkt om funn i vevsprøver fra prostata kan forutsi hvem som dør av prostatakreft

De har funnet at utseendet til kreftens nabovev kan forutsi hvem som risikerer å dø av prostatakreft. Dette er nytenkende da man tidligere har ment at utseendet til selve kreftsvulsten er det mest avgjørende for om kreften blir dødelig eller ikke. Forskningen viser at nabovevets utseende er tilnærmet like viktig for kreftens dødelighet.

Det man har sett er at når nabovevet blir hardt og stivt, på fagspråket kalt «reaktivt stroma», øker dette risikoen for å dø av prostatakreft.  Andre forandringer man har sett på er kreftinnvekst i blodårer og nerver, som også øker risikoen for å dø av kreft.

Prostatakreft er den hyppigste årsaken til kreftdød hos norske menn, men ikke alle menn med prostatakreft dør av sykdommen. Det er menn med høy risiko for å dø av prostatakreft som trenger behandling. Av den grunn er det viktig å forutsi hvem som har høyest risiko for å dø av prostatakreft.

Forskningen er utført ved Radiumhospitalet og Sørlandet sykehus.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdaning
 

Publisert 21. apr. 2017 10:08 - Sist endret 8. mai 2017 10:02