Disputas: Lars Thomas Seeberg - Kreft og kirurgi

Cand.med. Lars Thomas Seeberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The impact of minimal residual disease in blood, bone marrow and lymph node metastases on survival in patients with colorectal liver metastases.

Foto: Privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Klaus Pantel, Institut für Tumorbiologie, Universitätsklinikum Hamburg, Tyskland
  • Andre opponent: Professor Kjetil Søreide, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  • Komitleder: Professor Kjetil Sunde, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Gro Wiedswang, Gastrokirurgisk avdeling, Klinikk for Kreft, Kirurgi & Transplantasjon, OUS, Ullevål, Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Lars Thomas Seeberg har vist at  kreftceller i blodet påvirker sykdomsforløpet hos pasienter med spredning av kreft fra tykk- og endetarm til lever. En blodprøve som påviser sirkulerende kreftceller (CTC), kan identifisere pasienter med høyere risiko for tidlig tilbakefall og kortere levetid.

I perioden 2008-2011 ble 194 pasienter med denne sykdommen inkludert i studier. 153 av pasientene ble operert med fjerning av kreftsvulsten(er) i lever.  Pasientene ble kontrollert i opp til 5 år etter diagnosen. Totalt fikk 103 pasienter påvist tilbakefall av kreftsykdommen og 67 av disse døde. Resultatet fra første studie viser at pasienter med påvist CTC (19.6%) har større sannsynlighet for å få tilbakefall av sykdommen etter kirurgi enn pasienter uten påviste sirkulerende kreftceller. CTC kan derfor ha et potensiale som prognostisk markør. I studie nr. to ble pasienter med spredning til både høyre og venstre leverhalvdel, men som likevel kunne opereres i to seanser inkludert.  Tilstedeværelse av kreftceller før og/eller etter operasjonen medførte redusert overlevelse. CTC påvisning kan derfor identifisere pasienter med større risiko for tilbakefall.

Påvist CTC ga større risiko for tilbakefall og død enn spredning til lymfeknutene ved tarmsvulsten. I studie nr. 3 ble det vist at 27.1% av pasientene som ble operert for spredning til lever ikke i utgangspunktet hadde spredning til svulstnære lymfeknuter. CTC status hos disse pasientene ga viktig prognostisk tilleggsinformasjon.

Hos hver 10. pasient ble det påvist kreftceller i benmarg (DTC). Tilstedeværelsen av DTC var uten prognostisk betydning.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. okt. 2017 10:12 - Sist endret 17. okt. 2017 13:53