Disputas: Sigrid Julia Skatteboe - Fysikalsk Medisin og Rehabilitering

Cand.med. Sigrid Julia Skatteboe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Outcome expectations in patients with persistent neck, back and shoulder complaints.

Foto: Thea Hermansen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Britt-Marie Stålnacke, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
  • 2. opponent: Postdoc. Henrik Børsting Jacobsen, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus HF, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Leiv Arne Rosseland, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Erik Bautz-Holter, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Lars-Petter Granan, Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

Alle som opplever sykdom eller skade vil mer eller mindre bevist danne seg forventninger til hvordan det skal gå med det aktuelle problemet. Forventinger defineres ofte som innstillinger eller tanker som dannes mot noe vi står ovenfor. Pasienters forventninger er individuelle; to pasienter med liknende plager forventer ikke nødvendigvis det samme. Er pasienters forventinger faktisk av betydning? Ja, forskning har antydet at det går bedre med de pasientene som faktisk forventer bedring.

For å lære mer om dette ble forventninger til smerte- og funksjonsbedring hos pasienter med kroniske nakke, rygg og skulder plager undersøkt. Det viser seg at før en time på fysikalsk medisinsk avdeling på Ullevål forventet nær halvparten (40%) at plagene deres skulle forbli uendret. Men, forventningene ble oppfattes som dynamiske fordi etter legetimen hadde cirka 1/3 endret sine forventninger. Pasientenes forventinger ble likevel ikke funnet til å påvirke bedringen av smerte og funksjon over seks måneder.

Disse resultatene kan tyde på at pasienters forventinger i seg selv ikke påvirker behandlingsutfall så direkte som forskning tidligere har foreslått. Pasienters forventinger har likevel betydning i en klinisk sykehushverdag da det er vist at leger bør spørre pasienter hva de forventer for å bedre både samarbeid og kommunikasjon. Det å definere realistiske forventinger til utfallet på forhånd kan redusere misforståelser, bedre pasienters deltagelse og opplevelse. Men, videre forskning trengs for å utvide vår forståelse av betydningen av pasienters forventninger.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. feb. 2018 15:10 - Sist endret 27. feb. 2018 15:12