Disputas: Kristin Klemmetsby Solli - Rus og avhengighet

MSc Kristin Klemmetsby Solli ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in the treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor John Rotrosen, New York University School of Medicine, USA
  • Andreopponent: Seniorforsker Linn Renathe Gjersing, Folkehelseinstituttet, Norge
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Unn Kristin H. Haukvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Elfrida Hartveit Kvarstein, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Nikolaj Kunøe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kan et nytt behandlingstilbud gjøre flere heroinavhengige rusfrie?

En gruppe heroinavhengige i Norge har nylig prøvd ut langtidsvirkende naltrekson, et legemiddel som blokkerer mot rusvirkning fra heroin og beskytter mot opioidoverdoser. Denne banebrytende studien er den første i verden som har sammenliknet langtidsvirkende naltrekson med Suboxone, medikamentet som er førstevalget innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er også den første studien i Europa til å prøve ut langtidsvirkende naltrekson i behandling til heroinavhengige.

Overdosedødsfall skjer oftest blant heroinavhengige som står uten behandlingstilbud, og det er en overordnet målsetting å øke antall heroinavhengige i behandling.

I sin avhandling «The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study», har Kristin Klemmetsby Solli sammenliknet langtidsvirkende naltrekson, gitt som depotinjeksjon hver 4. uke, med standard LAR-behandling med medikamentet Suboxone.  Studien viste at deltakere som fikk naltrekson rapporterte mindre bruk av heroin og mindre sug etter heroin, sammenliknet med de som fikk Suboxone. Deltakerne som fikk langtidsvirkende naltrekson var svært fornøyd med behandlingen og ville i stor grad anbefale denne til andre heroinavhengige. Det ble rapportert om få alvorlige bivirkninger ved bruk av naltrekson i løpet av de 12 månedene behandlingen pågikk. Blant begge behandlingsgruppene ble det rapportert om reduksjon i bruk av andre rusmidler.

Avhandlingen konkluderer med at langtidsvirkende naltrekson kan være et viktig supplement i behandlingstilbudet til heroinavhengige. Langtidsvirkende naltrekson kan bidra til å få flere i behandling, og derved bidra til å redusere overdosedødsfall blant heroinavhengige.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 7. juni 2018 09:25 - Sist endret 12. juni 2018 14:05