Gjesteforelesning ved Dr. Ravi Retnakaran

Tema: Glucose Tolerance Status in Pregnancy: A Window to the Future Risk of Diabetes and Cardiovascular Disease in Young Women

Dr. Retnakaran er endokrinolog og leder ved Mount Sinai Centre for Diabetes og Associate Professor ved Department of Medicine, University of Toronto, Canada.

Han er en anerkjent og svært aktiv forsker innen et forskningsfelt med stor og økende betydning. Han vil i forelesningen særlig fokusere på betydningen av forstyrrelser i glukosestoffskiftet under graviditeten for kvinnens og barnets senere helse.

Forelesningen er åpen for alle.

Arrangør

Avdeling for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, UiO og OUS
Publisert 22. okt. 2013 11:23 - Sist endret 22. okt. 2013 11:23