Fredagsmøtet: Utfordringer i norsk psykiatri

Velkommen til fredagsmøte på PHA med Ulrik Malt om utfordringer i norsk psykiatri.

Professor emeritus Ulrik Fredrik Malt. Foto: UiO.

Norsk psykiatrisk forening er en fagmedisinsk forening som blant annet er opptatt av hvilke utfordringer som norsk psykiatri vil stå over for i årene som kommer, og hvordan disse skal kunne brukes til å bedre kvalitet på psykiatriske utredninger og ikke minst utvikle mer effektive psykiatriske behandlinger.

I dette foredraget vil noen aspekter av utviklingen bli tatt opp, som implikasjoner for psykiatrien av den teknologiske utviklingen spesielt med tanke på datamaskinbaserte intervensjoner, bruk av roboter og bruk av kunstig intelligens samt bruk av genetiske og andre biologiske markører i utredning og behandling (psykologiske intervensjoner, medikamentelle behandlinger).

Foredraget vil bl.a. også berøre de humanistiske utfordringer denne utviklingen medfører.

Om foreleseren

Ulrik Fredrik Malt er nyvalgt leder i norsk psykiatrisk forening og har kontakt med mange deler av psykiatrien i Norge. Han har i mange år vært fremtredende både nasjonalt og internasjonalt. Malt er tidligere leder av Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet (1987-2013), og har vært hoved- og medforfatter av en rekke lærebøker i psykiatri. Hans interessefelt er fenomenologi og nevropsykobiologi ved psykiske lidelser, psykofarmakologi og psykiatrisk klassifikasjon / diagnostikk. Malt er kjent for sine brede interessefelt og kunnskapsrikdom.

Om Fredagsmøtet

Fredagsmøtet er en møteserie som arrangeres av Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) med meget erfarne forelesere. Høstens møteserie er åpne for alle og rettet mot leger, psykologer og andre behandlere.

Har du spørsmål knyttet til møteserien eller seminaret, kan du kontakte førstekonsulent Oda Aksetøy ved PHA.

Publisert 9. okt. 2018 14:06 - Sist endret 9. okt. 2018 14:06