4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Minst 25 % av alle hjerneinfarkt er forårsaket av embolier (blodpropper) fra hjertet, oftest på grunn av atrieflimmer.

Mange hjerneinfarkt med uavklart årsak (“kryptogen etiologi”) skyldes trolig også atrieflimmer eller annen hjertesykdom. Motsatt kan hjerneslag påvirke og utløse alvorlige arytmier.

Det kommer stadig nye undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet, og det er derfor på tide at vi igjen kommer sammen for å lære av hverandre.

 

 

Publisert 1. nov. 2017 14:48 - Sist endret 3. mars 2021 16:57