10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Velkommen til nasjonal selvmordsforebyggingskonferanse 1.-3. april 2019, arrangert av NSSF

Plenumsforelesere

Jo Robinson (Australia), Barbara Stanley (USA), Fredrik A. Walby, Jan Olav Johannessen, Geir Sverre Braut, Siv Hilde Berg, Arne Vaaler og Lars Mehlum.

Kliniske workshops

CAMS - DBT - Komplisert sorg - Behandleren som etterlatt - Suicidalitet i akuttfasen av psykisk sykdom - Selvmord og media - Hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering? - Etiske aspekter ved suicidal atferd

Plenumsdebatter - to svært aktuelle spørsmål

  • 0-visjon for selvmord - en god ide?
  • Hvordan kan vi redusere antall selvmord under behandling i psykisk helsevern?

Informasjon

For mer informasjon og påmelding:

www.nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no

Publisert 7. des. 2018 16:11 - Sist endret 10. des. 2018 10:24