Prøveforelesning: Arne Didrik Høiseth

Cand.med. Arne Didrik Høiseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av komorbiditet for prognosen ved KOLS.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 28. okt. 2013 15:39