Prøveforelesning: Marie Cecilie Paasche Roland

Cand.med. Marie Cecilie Paasche Roland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Maternell helse og svangerskapsutfall.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 4. des. 2014 09:19