Prøveforelesning: Eva Margrethe Schumacher

Cand.med. Eva Margrethe Schumacher ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er betydningen av tidlig ernæring for senere vekst, utvikling og helse hos for tidlig fødte barn?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 28. jan. 2014 13:54