2016 - Side 2

Tid og sted: 15. nov. 2016 10:15, Store auditorium (A1), Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

MD Trygve Kjelstrup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Overview of regional anaesthesia approaches, effect and safety.

Tid og sted: 8. nov. 2016 11:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.Sc. Heidi Borgeraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Karendotelets rolle i utvikling av aterosklerose belyst ved kliniske og patofysiologiske studier.

Tid og sted: 7. nov. 2016 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Kari Anne Hakestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter psykometriske egenskaper ved måleinstrumenter som kan vurdere effekter av intervensjoner til personer med redusert bentetthet.

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Christina Dörje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunosuppression after transplantation: What works and why? What doesn't work and why not?

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:15, Kaare Norums auditorium, Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernchauseen 64/66, Montebello

Cand.med.vet. Tor Espen Thorvaldsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting the Wnt signaling pathway in cancer- an update

Tid og sted: 28. okt. 2016 10:15, Kreftsenteret, Auditorium, Bygg 11, Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Marion Ingeborg Boldingh ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: MG som modellsykdom for å forstå antistoffmedierte nevrologiske sykdommer.

Tid og sted: 28. okt. 2016 10:00, Domus Odontologica, Store Auditorium, A1. 1001, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Anne Lise Ording Helgesen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Malignt melanom: patogenetiske mekanismer og terapeutiske muligheter.

Tid og sted: 27. okt. 2016 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Anne Cathrine Torbergsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Determinants of hip fracture risk.

Tid og sted: 26. okt. 2016 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo

Cand.med. Anna-Birgitte Aga ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Treat to target» i moderne revmatologi

Tid og sted: 21. okt. 2016 10:15, Auditoriet NN05, Nye nord, Akershus universitetssykehus

MA Anne Marie Dalby Landmark ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hvorfor og hvordan implementere samtaleanalyse i legers videre- og etterutdanning?»

Tid og sted: 13. okt. 2016 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

M.Sc. Huda Omar Ali ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of microRNAs in the regulation of the expression of Haemostasis genes.

Tid og sted: 12. okt. 2016 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Eva Kirkhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Historisk bakgrunn og nåværende status for diagnostisk og prognostisk verdi av MR ved artrittsykdommer

Tid og sted: 12. okt. 2016 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Knut Halvor Bjøro Smeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How is a treatment "established" in oncology? A discussion of past and present practice.

Tid og sted: 12. okt. 2016 09:15, Rødt Aud (laboratoriebygn. 25), Oslo Universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Fadl El Mula Mohamed Fadl El Mula ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypertensive heart disease, diagnosis and clinical implications.

Tid og sted: 10. okt. 2016 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Eivind Valen Egeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Molecular subtypes of breast cancer: exploiting tumour cell behaviour in breast cancer treatment

MD Franziska Siafarikas ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Maternal birth trauma – does it really matter? Implications for present and future clinical care, risk management and research».

Tid og sted: 10. okt. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Siv.ing. Lars Erik Solberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bildedannende og funksjonell medisin i dag og i morgen. Gjennomgang av dagens og fremtidens digitale teknologier.

Tid og sted: 10. okt. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Ragnhild Øydna Støen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pathophysiological mechanisms of fracture healing.

Tid og sted: 7. okt. 2016 10:15, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Master of Health and Social Sciences Ann Kristin Bjørnnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Smertevurdering og behandling hos pasienter med kroniske eller livstruende sykdommer

Tid og sted: 7. okt. 2016 10:00, Auditoriet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

MD Jose Hernán Alfonso ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Occurrence of hand dermatitis, its consequences and relation to occupation in the Nordic countries

Tid og sted: 6. okt. 2016 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Afaf Sahraoui ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CRISPR-CAS technology: the future of cell therapy for diabetes?

Tid og sted: 6. okt. 2016 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Wasim Zahid ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The diagnostic and prognostic value of troponins in acute and stable coronary heart disease

Tid og sted: 4. okt. 2016 10:15, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Martin Kummen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of gut microbiota on immune regulation and primary sclerosing cholangitis

Tid og sted: 30. sep. 2016 10:15, Auditoriet i kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Synnøve Kvalheim ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klassifikasjon av kroniske smerter og måling av kronisk utbredte smerter

Tid og sted: 30. sep. 2016 09:15, Auditorium U1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Camilla Sagerup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individualisert diagnostikk og behandling av pasienter med lungekreft