2016 - Side 3

Tid og sted: 29. sep. 2016 10:15, Auditoriet på ​Øyeavdelingen bygg 36, Ullevål OUS

Cand.med. Kathrine Fodstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can we avoid the collateral damage associated with Childbirth?

Tid og sted: 27. sep. 2016 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Kristin Aas-Hanssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: SLE: Pathogenesis and therapeutic possibilities

Tid og sted: 23. sep. 2016 10:15, Auditorium U1/2, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Master of Public Health Beate Hauglann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske kvalitetsregistere i Norge - betydningen for medisinsk kvalitet og folks helse

Tid og sted: 23. sep. 2016 10:15, Seminarrom NN04.051, 4. etasje, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Jan Roland Lambrecht ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Repair of incisional hernia – when open and when laparoscopic repair?»

Tid og sted: 21. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Siri Laura Feruglio ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Host-pathogen interactions during chronic bacterial infections and implications for vaccine development

Tid og sted: 13. sep. 2016 10:15, Auditorium i 1 etg. Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål Sykehus

Cand.med. Anne Bjørhovde Rossebø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of pathogenic pathways and biomarkers involved in aortic stenosis in relation to atherosclerosis.

Tid og sted: 9. sep. 2016 11:15, Rødt auditorium 1.et, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn

MD Biljana Skrbic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hvorfor er veien så lang fra dyre-eksperimenter til klinisk medisin?»

Tid og sted: 9. sep. 2016 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Kjetil Juul Stensrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The specter of colorectal surgery in children

Tid og sted: 9. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Nils Tovsrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Altered calcium cycling and energy crisis in heart failure: novel approaches for disease treatment

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Lars Krogvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Organ-specific endocrine autoimmune diseases - similarities and dissimilarities.

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Grønt auditorium i lab-bygget på Ullevål

M.Sc. Marit Myklebust Mjørud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bruk av teorier og modeller i livskvalitetsforskning hos personer med demens

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B - Seminarrom 1 B2.U001

Cand.med. Fredrik Hellem Schjesvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The different roles of CD4+ and CD8+ T cells in anti-tumor immunity

Tid og sted: 1. sep. 2016 17:00, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Kjersti Sletten Bakken ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sykepleieforskning innen reproduktiv helse- endringer i teori og metode over tid.

Tid og sted: 30. aug. 2016 11:15, Rikshospitalet B, Grønt Auditorium 1

Cand.med. Ingunn Agathe Amble ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva sier forskning om avgjørende elementer for psykoterapeuters kompetanseutvikling?

Tid og sted: 30. aug. 2016 09:45, Rikshospitalet B: Rødt Auditorium 2

MD. Ibon Eguíluz-Gracia ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is causing the allergy epidemic?

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70, 0379 Oslo

Cand.scient Bjarne Johannessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clonal evolution in colorectal cancer – diagnostic and therapeutic implications

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:00, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et

Cand.med. Hilde Hanevik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fenomenologisk - hermeneutisk metode: Styrker og begrensninger.

Tid og sted: 30. juni 2016 10:15, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

MBChB. Sean Wallace ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of stroke in infants and children.

Tid og sted: 28. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Kristin Åshild Alfstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What do we know at present about neurobiology/brain maturation between childhood and young adulthood?

Tid og sted: 24. juni 2016 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MSc.Pharm. Thea Anine Strøm Halden ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Non-insulin pharmacological treatment of post-transplantation and type 2 diabetes - mechanisms, short term and long term effects

Tid og sted: 23. juni 2016 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Maria Moksnes Bjaanæs ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandling basert på genetiske undersøkelser av tumorvev. Hvor står vi i dag?

Tid og sted: 22. juni 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Siri Brelin ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan relevant og systematisk kartlegging og klassifisering av allmennstilstand, symptomer og smerter hos kreftpasienter bidra til bedre målrettet palliativ behandling?

Tid og sted: 21. juni 2016 10:15, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Bjarte Fosby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Er levertransplantasjon et behandlingsalternativ for levermetastaser og primære maligne leversvulster andre enn HCC?

Tid og sted: 21. juni 2016 10:15, Auditoriet i strålebygget (rom J3053, bygg J, 3. etasje), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Alexander Kristian ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Novel and Evolving PET-CT-MRI Based Quantitative Techniques in Research and Clinical Practice

Tid og sted: 21. juni 2016 10:15, Store auditorium, Midtblokken (bygg 6), Ullevål sykehus

Cand.med. Håvard Ove Skjerven ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bronchiolitis past, present, and future?