2016 - Side 4

Tid og sted: 21. juni 2016 09:45, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

M.Sc. Marissa Erin Leblanc ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Multiple statistical testing - problems and solutions.

Tid og sted: 17. juni 2016 10:15, Aditorium BU102, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Nirma Skrbo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumor heterogeneity in human hormone-dependent cancer subtypes - causes and consequences  

Tid og sted: 17. juni 2016 09:15, Store auditoriet, Frontbygg, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Ellen Marie Strøm-Roum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er optimal keisersnittfrekvens i Norge?

Tid og sted: 16. juni 2016 10:15, Grønt Aud 1, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Jarle Jortveit ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Unge idrettsutøvere - hvem bør gjennomgå hjertescreening.

Tid og sted: 16. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Vendel Kristensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical, biochemical and endoscopic monitoring in Inflammatory Bowel Disease.

Tid og sted: 16. juni 2016 10:15, Rødt Auditorium, Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

MD. Karolina Skagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primær og sekundær slagprofylakse ved carotisstenose.

Tid og sted: 15. juni 2016 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ida Skrinde Leren ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetics of cardiovascular diseases in everyday medicine

Tid og sted: 15. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

MD. Gitta Erika Turowski ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal Demise and Assessment of Placental Chorionic Villous Thrombosis and Sclerosis.

Tid og sted: 15. juni 2016 10:00, Seminarrom 3, B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Ernst Christian Neukamm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fallots tetrade - diagnostikk og behandling.

Tid og sted: 14. juni 2016 13:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Mag.art. Ola Peder Hole ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilken etikk bør ligge til grunn for de forskningsetiske komiteene (REKs) arbeid? Hva kan kvalitetssikre REKs arbeidsmåte?

Tid og sted: 14. juni 2016 11:15, Rødt auditorium (2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Mag.art. Ola Peder Hole ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Livet som sekretær i en Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK)

Tid og sted: 14. juni 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)

M.Sc. Elisabeth Wiken Telenius ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi en oversikt over og sammenlign  de positive effektene av ulike former for fysisk trening hos eldre pasienter.

Tid og sted: 13. juni 2016 10:15, Rødt Auditorium, Labbygget (bygg 25), Ullevål sykehus

M.Sc. Christine Lycke Brandt ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Biology of Madness: A Cognitive Neuroscience Perspective on Psychotic Disorders.

Tid og sted: 10. juni 2016 11:15, Rikshospitalet B: Store auditorium

M.Sc. Jinan Behnan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glioblastoma heterogeneity: biology and clinical implications.

Tid og sted: 10. juni 2016 10:15, Auditoriet (1. etg.) i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand. oecon., cand. med. Kjetil Berner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of osteosarcoma treatment. Study design for clinical trials in rare cancers

Tid og sted: 10. juni 2016 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.med. Ansgar Heck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Update on young patients with acromegaly; clinical findings, diagnostics, treatment and prognosis.

Tid og sted: 9. juni 2016 10:15, Auditoriet, Psykisk helsevern Vinderen, Diakonhjemmet sykehus (inngang A1), Forskningsveien 7

Cand.med. Sigrid Narum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Direktevirkende perorale antikoagulantia: er warfarin avlegs?

Tid og sted: 8. juni 2016 11:30, Kaare Norum auditorium, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (inngang 2B), Ullernchausseen 66, Montebello

M.sc. Sunniva Stordal Bjørklund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Single cell sequencing: methods and applications in cancer research

Tid og sted: 8. juni 2016 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Bygg 36, OUS Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Dag Krohn-Hansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Benign intrakraniell hypertensjon (pseudotumor cerebri). Oftalmologiske, nevro-oftalmologiske og orbitale aspekter.

Tid og sted: 2. juni 2016 10:15, Auditoriet, Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling, Forskningsveien 7, Oslo

Cand.med. Tor Magne Bjølseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nyere stimuleringsteknikker ved depresjon: rTMS, VNS og DBS. Bør disse behandlinger innføres i helsevesenet?

Tid og sted: 30. mai 2016 10:15, Auditoriet i K-bygget (Forskningsbygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Tale Barøy ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What are the prospects for therapeutic targeting of the TP53 pathway in cancer?

Tid og sted: 27. mai 2016 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet B

Cand.med. Mitra Rashidi ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mediastinitis after cardiac surgery - diagnosis, treatment and follow-up. A multidisciplinary approach.

Tid og sted: 24. mai 2016 11:15, Store Auditorium, Rikshospitalet B (RHB2.1003)

M.Sc. Catherine Jackson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences between stem cells in skin, hair follicles, eye and bone marrow.

Tid og sted: 23. mai 2016 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Thale Kristin Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the role of molecular classification  in the diagnostics and treatment of  neurooncological patients with diffuse gliomas?  

Tid og sted: 12. mai 2016 10:15, Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Kristian Tonby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of mycobacterial latency on tuberculosis disease and therapy.