2016 - Side 5

Tid og sted: 11. mai 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Sigrid Bjørnstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differences in perinatal cerebral injury dependent on brain maturation.

Tid og sted: 10. mai 2016 10:15, Auditoriet i kreftsenteret (bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Vidar Gordon Flote ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Review of the evidence of the association of mammographic density and breast cancer: from genetics to risk prediction

Tid og sted: 10. mai 2016 10:15, Ullevål sykehus, bygg 25 laboratoriebygn, Grønt auditorium 1.et

MNSc Aase Serine Devold Pay ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fostervekst - fra embryo til nyfødt og fra fysiologi til patologi: Hva betyr det for klinisk jordmorpraksis?

Tid og sted: 9. mai 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

Cand.med. Terje Sæhle ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical decision making in the treatment strategy for hydrocephalus.

Tid og sted: 3. mai 2016 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, (Bygg 11), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Hanne Frydenberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det hevdes at økt fysisk aktivitet kan bidra til å forhindre kreftsykdom. Gi en oversikt over dokumentasjonen for dette utsagnet, basert på epidemiologiske, kliniske og basalbiologiske studier

Tid og sted: 29. apr. 2016 10:15, Monrad Krohns Auditorium, D5.4033, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Kristin Evensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ultralyd halskar og annen bildediagnostikk ved carotisdisseksjon.

Tid og sted: 29. apr. 2016 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Jon-Terje Ramm-Pettersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Safe introduction of novel tools and techniques in surgery - when, how, and pitfalls.

Tid og sted: 28. apr. 2016 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.med. Håvard Skjellegrind ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nevroproteksjon i intensivmedisin: Lærdom fra dyreeksperimentelle og kliniske studier.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Auditoriet, Tårnbygningen, Gaustad

Cand.med. Bjørnar Torske Antonsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Langtidsutfall av behandling i psykoterapi for pasienter med ulike personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Seminarrom D1.2082, Rikshospitalet, Bygg D

Cand.med. Nina Eide Hasselberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of heart failure, and monitoring of the response by biomarkers.

Tid og sted: 26. apr. 2016 15:15, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.scient. Monica Aasrum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: HGF/Met signalering i cancer.

Tid og sted: 26. apr. 2016 14:15, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.scient. Monica Aasrum ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Molecular mechanisms of tumor metastasis.

Tid og sted: 22. apr. 2016 10:15, Seminarrom 1 B2. U001, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ivar Anders Eide ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chronic kidney disease and cardiovascular complications. Mechanisms and prophylactic and therapeutic possibilities.

Tid og sted: 19. apr. 2016 10:15, Tårnbygningen, Gaustad

Cand.med. Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En oppdatert oversikt over behandling og behandlingseffekt av unnvikende personlighetsforstyrrelse

Tid og sted: 15. apr. 2016 13:1514:00, Rom A3.3067, Bygning A, Rikshospitalet

Marianne Klemp holder sin prøveforelesning innen farmakologi for stillingen som professor/førsteamanuensis i farmakologi: Evaluating therapeutic benefit of pharmaceuticals using comparative effectiveness assessments.

Tid og sted: 15. apr. 2016 10:15, Auditoriet i 5. etg. "Nye Nord" (NN-5, Rom 034), Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog

Cand.med. Peter Mæhre Lauritzen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke tiltak kan sikre kvaliteten og nytten av radiologisk bildediagnostikk og hvor viktig er kommunikasjon mellom kliniker og radiolog?

Tid og sted: 13. apr. 2016 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.polit. Aud Ragnhild Misund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilken betydning har mors og fars psykiske helse for premature barns utvikling under oppveksten?

Tid og sted: 18. mars 2016 13:4514:30, Rom A3.3067, Bygning A, Rikshospitalet

Anne Hansen Ree holder sin prøveforelesning innen farmakologi for stillingen som professor/førsteamanuensis i farmakologi: Combined-Modality Cancer Therapy - Clinical and Translational Research.

Tid og sted: 18. mars 2016 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Caroline Lund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epileptic encephalopaties - an overview of syndromes, diagnostics and management.

Tid og sted: 17. mars 2016 12:1513:00, Rom A3.3067, Bygning A, Rikshospitalet

Filip Bergquist holder sin prøveforelesning innen farmakologi for stillingen som professor/førsteamanuensis i farmakologi: Mechanistic and clinical studies of disorders with abnormal dopamine transmission.

Tid og sted: 17. mars 2016 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kristin Holm Tjessem ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Heart  disease caused by radiation therapy and chemotherapy: future scenario and new challenges

Tid og sted: 11. mars 2016 10:15, Rødt Auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hege Kampen Pihlstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Long-term outcomes in kidney transplantation: how can we improve them?

Tid og sted: 10. mars 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

Cand.med. Ove Talsnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Periprosthetic Fractures after Hip Prosthesis in the Elderly.

Tid og sted: 10. mars 2016 09:15, Auditorium BU102, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Inga Hansine Rye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunological aspects of breast cancer​

Tid og sted: 8. mars 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus)

M.Sc. Ingeborg Bolstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can neuroimaging predict long‐term outcome and treatment response in psychiatric disorders?