2016 - Side 6

Tid og sted: 3. mars 2016 10:15, Store auditoriet, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Pb.1000, 1478 Lørenskog

MSc Andliena Tahiri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "From omics to clinical useful biomarkers in cancer. Future challenges.".  

Tid og sted: 3. mars 2016 10:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret: Aud. 1.et

Cand.med. Iselin Marie Wedding ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomarkers and clinical trials in ataxias.

Tid og sted: 1. mars 2016 10:15, Grønt Auditorium 1.Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

M.Sc. Ornella Manfra ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ''Inverse agonism: to wit, a physiologically important phenomenon or pharmacological artifact? Evidence for or against this premise and generation of testable hypothese''.

Tid og sted: 1. mars 2016 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.med. Stefan Hyler ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Behandling av postoperativ hjertesvikt".

Tid og sted: 25. feb. 2016 10:30, Grønt auditorium 1, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.med. Kaspar Broch ved Instituttet for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The autonomic nervous system in heart failure, with focus on phenotyping with biomarkers, heart rate variability, imaging, and emerging treatment strategies.

Tid og sted: 19. feb. 2016 10:15, Auditorium BU101, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er et teratom og hvilken betydning har det for behandlingen av germinalcelletumores hos begge kjønn?

Tid og sted: 19. feb. 2016 10:00, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Tonje Skarpengland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Role of diets and micronutrients in preventing atherosclerosis  

Tid og sted: 18. feb. 2016 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, Oslo

Cand.med. Inger Jorid Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Komorbiditet og multimorbiditet ved kroniske inflammatoriske leddsykdommer.

Tid og sted: 18. feb. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Erik Rud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Multi-parametric MRI of the prostate: current and emerging applications

Tid og sted: 18. feb. 2016 10:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus, bygg 25

M.Sc. Mari Elen Strand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current Understanding of the Pathophysiology of Heart Failure.

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium

Cand.med. Brit Andenes Blaauw ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oppmerksomhetssvikt hos ungdom - årsaker og nevrobiologisk korrelat.

Tid og sted: 11. feb. 2016 10:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Mohammad Hassan Abou-Arab ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Anesthesia for acute surgery: State of the art and level of evidence

Tid og sted: 11. feb. 2016 10:15, Gaustad, tårnbygget, gamle Aud, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Cand.med. Bothild Bendiksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Psykopatologi i barnehagealder - symptomer sett i et utviklingsperspektiv.

Tid og sted: 5. feb. 2016 10:15, Grønt Auditorium 2, Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.scient. Mette Haug Stensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Bedømmelse og seleksjon av embryo i assistert befruktning- historie, nåtid og fremtidsaspekter."

Tid og sted: 5. feb. 2016 10:15, Rødt Auditorium 2, Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

M.Sc. Monika Szymańska ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Nuclear functions of polypeptide growth factors and their receptors".  

Tid og sted: 29. jan. 2016 10:15, Rikshospitalet B, Rødt Aud 2

Cand.med. Simer Jit Bains ved Bioteknologisenteret i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Combining cancer immunotherapy with other therapeutic modalities - a paradigm shift​.

Tid og sted: 29. jan. 2016 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello, Ullernchausséen 70, 0379 Oslo .

M.Sc. Gry Irene Magnussen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cell Cycle Inhibitors in Malignant Melanomas: Biology and Clinical Implications.

Tid og sted: 29. jan. 2016 10:15, Grønt auditorium, B1, Rikshospitalet

M.Sc. Trine Oksholm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lung cancer – How do we integrate theory, research and practice on patient reported symptomatology.

Tid og sted: 27. jan. 2016 10:15, Rødt auditorium, Bygg 25 Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

Cand.med. Gro Owren Nygaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gray matter damage in multiple sclerosis: Clinical impact  and how it can be measured.

Tid og sted: 26. jan. 2016 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog.

Cand.med. Marianne Altmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vascular cognitive impairment; epidemiology, subtypes and treatment.

Tid og sted: 21. jan. 2016 10:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret, Aud. 1.et, Thulstrups gate

Cand.med. Morten Andreas Horn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalised Neurology: Advances in the treatment of inherited neurological disorders.

Tid og sted: 21. jan. 2016 10:00, Auditoriet, Bygg G., Sunnaas Sykehus HF, Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen

M.Sc. Annica Johansson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nedsatt arbeidsevne hos personer med traumatiske hodeskader: forekomst, tiltak og samfunnsmessige kostnader.