Prøveforelesning: Christine Lycke Brandt

M.Sc. Christine Lycke Brandt ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Biology of Madness: A Cognitive Neuroscience Perspective on Psychotic Disorders.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.          

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 31. mai 2016 12:37 - Sist endret 31. mai 2016 12:37