2017 - Side 2

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Gamle Festsal på Gaustad, bygg 10 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21

Cand.med. Jarle Sundseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cervicalt skiveprolaps, patofysiologi og nytte av kirurgi ved radikulopati og/eller myelopati.

Tid og sted: 10. nov. 2017 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Shanmuganathan Limalanathan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myokardviabilitet - metoder for påvisning, og relevans for pasientbehandling og prognose.

Tid og sted: 8. nov. 2017 10:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Master i sykepleievitenskap Käthe Birgitte Meyer avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prosessen rundt nyredonasjon; hva skjer med balansen innen familien?

Tid og sted: 3. nov. 2017 10:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Alice Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of complement in trauma and critical care.

Tid og sted: 31. okt. 2017 10:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

M.Sc. Desiree Madah-Amiri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Public Health Initiatives to Prevent Overdose Deaths.

M.Sc. Brita Fosser Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kvalitetsindikatorer i intensivmedisin: Bidrar de til bedre behandling og outcome?»

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Bjørg Sjøblom ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Endpoints in clinical studies of medical antineoplastic treatment.

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Auditoriet øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Monica Thallinger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to change practice in order to save lives at birth

Tid og sted: 25. okt. 2017 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Cato Holter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: To admit or not to admit - identification of the adult patient with community acquired pneumonia in need of hospitalisation.

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

MD. Gert Huppertz-Hauss ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fatigue – en immunologisk eller en psykiatrisk sykdom?

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Rikshospitalet B

Cand.med. Jørg Saberniak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rytmekontroll ved atrieflimmer. Metoder og indikasjoner.

Tid og sted: 19. okt. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Lars Thomas Seeberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomarkers in colorectal liver metastasis – methods, research design, and clinical implications.

Tid og sted: 16. okt. 2017 10:15, Auditoriet i forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Cand.scient. Dag Andre Nymoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of drug resistance in cancer therapy.

Tid og sted: 13. okt. 2017 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Maria Belland Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myocarditis and heart failure – from molecule to therapy

Tid og sted: 13. okt. 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD. István Zoltán Rigó ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The clinical trial - what is the gold standard?

Tid og sted: 12. okt. 2017 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av rtg. thorax historisk sett, i dag, og i fremtiden.

Tid og sted: 11. okt. 2017 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Ann Rita Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of immunotherapy in cancer.

Tid og sted: 6. okt. 2017 10:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD Volker Moritz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan myndigheter, helsevesen og klinikere sikre oppslutning og effekt av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister?

Tid og sted: 6. okt. 2017 10:15, Kreft og infeksjonsenteret (KIS) 1. et. - aud. Kreftsenteret, Bygg 11, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Christian Prebensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The past and future of therapeutic HIV vaccination

Tid og sted: 4. okt. 2017 10:15, Grønt auditorium, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Eva Kristine Klemsdal Henriksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Environmental risk factors for autoimmune diseases.

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Guro Lindviksmoen Astrup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Patient Reported Outcome Measurement in advanced cancer; pros, cons and ethical implications.

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Guro Søe Eriksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Clinical and pharmacological differences in fentalog and heroin overdoses.

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:15, Runde Auditorium R-105, Domus medica, Sognsvannsveien 9

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Traditional and novel imaging for diagnosis and prognostication in neuroinflammatory diseases.

Tid og sted: 27. sep. 2017 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

Cand.med. Jon Runar Christiansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiac side-effects of antineoplastic therapy: early detection and preventive strategies».

Tid og sted: 21. sep. 2017 10:15, Auditoriet NN05, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Christian Owesen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Fremre korsbåndskade, epidemiologi, behandling og resultat – hva har vi lært av de Skandinaviske registrene?»