Prøveforelesning: Jørn Petter Hanto Lindahl

Cand.med. Jørn Petter Hanto Lindahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Koronar hjertesykdom ved diabetes-patogenese, kliniske funn og behandling

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. mars 2017 10:51 - Sist endret 17. mars 2017 10:52