Prøveforelesning: Signe Tretteteig

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft forskjeller og likheter mellom «mature care» filosofi og «self-determination» teori og disse perspektivenes implikasjoner for valg av forskningsdesign i studier av pårørende.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. des. 2017 09:00 - Sist endret 5. des. 2017 09:00