Prøveforelesninger - Side 23

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Diskuter forholdet mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata».

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Short- and long-term health effects of amphetamine usage».

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into the early diagnosis and treatment of connective tissue diseases

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

M.Sc. Ingvild Oma ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences in cardiovascular disease risks and manifestations between the inflammatory rheumatic diseases

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9.

MD. Stefan Huhnstock ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Femoroacetabular Impingement. Advances in diagnostics and management over the last ten years.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Cand.med. Per Kristian Knudsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utfordringer med antibiotikaresistens i pediatrien - sårbare grupper, tiltak og framtidsutsikter.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kognitiv funksjon, normal og patologisk, slik den kan undersøkes med fMRI (funksjonell magnetisk resonans-billeddannelse).

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Karina Birgitta Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of angiography in ophthalmic diseases

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

BSc (Hons) Vincent Yi Sheng Oei ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Phenotypic, genetic, and functional features of circulating and tissue-resident NK cells

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Rikshospitalet B Seminarrom 2 B2.U002 (RHB2.U002), Sognsvannsveien 20, Oslo

MD. Daysi Duarte Sosa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetics of osteoporosis.

Tid og sted: 11. sep. 2018 11:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

MA Eli Marie Wiig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rusavhengighet og morskap fra 1960 til i dag.

Tid og sted: 7. sep. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.psychol. Eli Kristine Fiksdal Abel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of Self-Control; phenomenology, relevance for mental health and implications for treatment, with a particular focus on substance use and related disorders.

Tid og sted: 4. sep. 2018 10:15, Grønt auditorium i Laboratoriebygget (bygg 25), Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Karen Roksund Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Non pharmacological treatment of delirium.

Tid og sted: 31. aug. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

MD Kornelia Katalin Beiske ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Give an account of disorders where sleepiness is a central symptom, the prevalences of these disorders, diagnostic considerations included the validity of these and how sleepiness associated with such disorders is treated, both pharmacologically and non-pharmacologically.»

Tid og sted: 30. aug. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica

Cand.med. Vikas Kumar Sarna ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Innate and adaptive immunology of the small intestine.

Tid og sted: 29. aug. 2018 10:15, Auditoriet i Nye Nord 5. et., Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Johan Siqveland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for effekten av debriefing etter traumer.

Tid og sted: 27. aug. 2018 10:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

Cand.scient. Gry Irene Skodje ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the gluten-free diet and the low FODMAP diet on the gut microbiota

Tid og sted: 29. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Siv.ing. Eirik Natås Hanssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA quantification: compare and contrast different methodologies, highlighting their advantages and disadvantages when continuing to profile crime scene DNA.

Tid og sted: 28. juni 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Global trends in birth asphyxia.

Tid og sted: 25. juni 2018 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Christopher Larsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Artificial intelligence - the pro et contra for future neuroradiology

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Espen Bøe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pacemaker therapy and heart failure with preserved ejection fraction

Tid og sted: 22. juni 2018 10:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Pål Oliver Borgen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glukokortikoider ved ortopedisk kirurgi: Nytte versus risiko.

Tid og sted: 21. juni 2018 11:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidensen for behandling av de vanligste skulderlidelsene i den generelle befolkning.

Tid og sted: 21. juni 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Niels Gunnar Juel ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Frozen shoulder.