Prøveforelesninger - Side 25

Tid og sted: 4. mai 2018 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Gunn Signe Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mekanismer for vekttap etter ulike typer bariatrisk kirurgi

Tid og sted: 4. mai 2018 10:15, Auditoriet i Nye nord, 5. etg. Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Olav Nyttingnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Involuntary treatment and compulsion in psychiatric care. Theoretical motivations for and against this practice, and the legislative regulations arising from these».

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Lille auditorium (A1.1004), Domus odontologica, Sognsvannsveien 10

M.sc. Aurelija Abraityte ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differential circulating biomarkers: do they reflect what is happening in heart failure with preserved versus reduced ejection fraction

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Mari Eknes Ytre-Arne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Enzymes as drug targets in cancer.

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

Cand.med. Anne Gro Wesenberg Rognlien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oxygen radical induced diseases in the preterm newborn.

Tid og sted: 25. apr. 2018 09:45, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Heart failure with preserved ejection fraction – prevalence, diagnosis and treatment».

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Raziye Boyar Cetinkaya ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved solide svulster -om prinsipper, klinisk praksis i dag og morgendagens muligheter

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.med. Marianne Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: D-vitamins betydning for helsen til ikke-vestlige innvandrere: Synspunkter på utredning og behandling.

Tid og sted: 23. apr. 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the prognosis of shoulder pain and how can we make the prognosis better?

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Rødt Auditorium i Lab.bygget (bygg 25) på Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maren Ranhoff Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern treatment of acute ischaemic stroke - thrombolysis, thrombectomy and beyond.

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

MD Johannes Kurt Schultz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of register-based randomized controlled trials in interventional surgical studies».

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker, Trondheimsveien 235

M.sc. Øyvind Heiberg Sundby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidens for tidlig postoperativ mobilisering etter karkirurgi

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Domus Odontologica (preklinsk III): Store auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10

MD. Anne Henriette Paulsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hydrocephalus hos voksne. Årsaker, utredning og behandlingsstrategier.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Det norske vitenskapsakademi, Drammensveien 78.

Cand.med. Sigrid Julia Skatteboe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Expectation and placebo in chronic pain - differences and theoretical background.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: De ulike sansesystemenes innflytelse på balanseproblem etter sensorisk skade.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Olav Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Keratokonus – diagnostikk og behandling

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Stig Palm Therkelsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiome and inflammatory bowel disease

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. Fredrik Wexels ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medical and endovascular intervention of DVT - current and future aspects.

Tid og sted: 12. mars 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Arnar Gudjonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA vaccination.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:30, Seminarrom A3.3067, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (A), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Magnus Aronsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment modalities and prognosis in heart failure patients with and without preserved left ventricular ejection fraction

Tid og sted: 2. mars 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Tor Kristian Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in HIV vaccine development.

Tid og sted: 2. mars 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. Buru Gilbert Moatshe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: High energy knee trauma: Acute assessment and initial treatment.

Tid og sted: 28. feb. 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Lene Støkken Høydahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulation of T cell signaling in development of autoimmune diseases.

Tid og sted: 27. feb. 2018 10:15, Auditorium BU1, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Agnieszka Malecka ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CAR-T cells: from the bench to the clinic.

Tid og sted: 27. feb. 2018 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Silja Meier ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Physiologic roles of PDEs in non-cardiac tissues.