Prøveforelesninger - Side 26

Tid og sted: 23. feb. 2018 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Marie Louise Sunde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Microbiota and pouchitis».

Tid og sted: 22. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Lara Pasovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypothetical, pre-translational possibilities for curing AMD and other macular dystrophies.

Tid og sted: 19. feb. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemotaxis - how bacteria sens and respond to the enviroment.

Tid og sted: 16. feb. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.polit. Astrid Furre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for forebygging av aggressiv og utagerende atferd hos ungdom med psykiske lidelser.

Tid og sted: 15. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

Cand.med. Håvard Midgard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Can Europe accomplish the WHO viral hepatitis elimination goals - what needs to be done and how would we know?».

Tid og sted: 13. feb. 2018 10:15, Ullevaal sykehus 06 Midtblokken: Store auditorium, Kirkeveien 166

Cand.Pharm. Lars Pål Hasvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan samsvarer data fra helseregistre med data fra randomiserte kliniske studier (RCT) innen klinisk kardiologi - og  hvordan kan slike registerdata brukes i klinisk praksis og av beslutningstagere i helsevesenet?

Tid og sted: 9. feb. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. John Clarke-Jenssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Geriatric Pelvic and Acetabular Fractures: Evolving epidemiology, variations on injury pattern, and best practices for management.

Tid og sted: 9. feb. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Markus Dietrich ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumour microenvironment - where immune cells meet cancer cells.

Tid og sted: 7. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Yangchen Dhondup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting innate immunity as a therapeutic strategy in human heart disease

Tid og sted: 7. feb. 2018 10:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret: Aud. 1.et, Kirkeveien 166

Cand.med. Espen Rostrup Nakstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kardiovaskulær resuscitering av pasienter med store brannskader de første 24 timene etter skaden med fokus på type væske og bruk av vasopressor.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MD Eduard Baco ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epidemiology of prostate cancer in times of increased early detection through screening and awareness: detection, overdiagnosis, benefits and harms

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Anders Standal Bugge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved lungekreft

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cnad.med. Erlend Strønen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetically modified T cells in cancer therapy: opportunities and pitfalls

Tid og sted: 1. feb. 2018 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Andreas Auensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current and future perspectives of minimally invasive surgical and transcatheter teqniques in treatment of severe aortic stenosis

Tid og sted: 31. jan. 2018 10:15, Store Auditorium, Akershus Universitetssykehus

Cand.med. Siri Lagethon Heck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Imaging and Serum Biomarkers of Anthracycline-related Myocardial Injury: Insights from the PRADA trial».

Tid og sted: 25. jan. 2018 11:00, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of childhood pneumonia in a global and historical perspective.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fødselsmetode ved ekstrem preterm fødsel - konsekvenser for mor og barn.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of conventional and novel imaging techniques in patient with functional gastrointestinal disorders.

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conservative management of atherosclerotic peripheral arterial occlusive disease

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Practice and evidence in neurosurgical treatment of CNS related infections.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus Bygg 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166, Oslo

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the clinical usefulness of neuroimaging after mild TBI.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interventions to improve physical functioning and mental health in dialysis. Include an eHealth perspective.

Tid og sted: 18. jan. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Power of single cell omics technologies for immunology.

Tid og sted: 17. jan. 2018 10:15, Øvre og nedre auditorium Diakonhjemmet Høgskole

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to define and predict radiographic progression in hand osteoarthritis?

Tid og sted: 20. des. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reducing newborn mortality: from animal models to the Millennium Development Goals.