Prøveforelesninger - Side 23

Tid og sted: 9. nov. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Master Fredrik Hetmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Educational interventions to improve pain management in surgical patients

Tid og sted: 2. nov. 2018 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Master i verdibasert ledelse Kjersti Lønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Etiske utfordringer knyttet til ulikheter i syn på organdonasjon i ulike kulturer».

Tid og sted: 31. okt. 2018 11:00, Runde auditorium, Domus Medica

MD Markus Georg Naumann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Risk and benefits of thromboembolism prophylaxis in trauma».

Tid og sted: 26. okt. 2018 10:15, Seminarrom A3 3067, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Regine Abrahamsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sykdommer i Norge knyttet til spesifikke eksponeringer i arbeid ‐ en kunnskapsoversikt

Tid og sted: 26. okt. 2018 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Ivar Hompland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Increased risk of complications after surgical procedures due to oncological treatment

Tid og sted: 25. okt. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica

MSc Wojciech Pietka ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cellular and molecular players and disease relevance of type 2 immunity.

Tid og sted: 19. okt. 2018 10:15, Auditorium U1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Simen Sellevold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The impact of the tumor vasculature responses to anti-neoplastic treatment».

Tid og sted: 19. okt. 2018 09:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Anja Wiedswang Horjen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reasons for epidemic growth of atrial fibrillation ‐ a silent killer

Tid og sted: 18. okt. 2018 11:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Trine Synnøve Fink Håland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Athlete's heart

Tid og sted: 18. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

MD Marina Sokolova ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: From Obesity to Cancer - Mechanisms at play

Tid og sted: 15. okt. 2018 10:15, Store auditorium, Frontbygg, Akershus universitetssykehus

Cand.scient. Shakila Jabeen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of cytokines in the stroma of the breast tumor microenvironment».

Tid og sted: 12. okt. 2018 11:00, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166

Cand.med. Mette Renate Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pathomechanics of ankle fractures.

Tid og sted: 11. okt. 2018 10:15, D14-AU02 Øvre og nedre auditorium, VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Diakonveien 14

Cand.med. Ellen Sauar Norli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalized medicine within rheumatoid arthritis, current status and future perspectives.

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Diskuter forholdet mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata».

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Short- and long-term health effects of amphetamine usage».

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into the early diagnosis and treatment of connective tissue diseases

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

M.Sc. Ingvild Oma ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences in cardiovascular disease risks and manifestations between the inflammatory rheumatic diseases

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9.

MD. Stefan Huhnstock ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Femoroacetabular Impingement. Advances in diagnostics and management over the last ten years.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Cand.med. Per Kristian Knudsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utfordringer med antibiotikaresistens i pediatrien - sårbare grupper, tiltak og framtidsutsikter.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kognitiv funksjon, normal og patologisk, slik den kan undersøkes med fMRI (funksjonell magnetisk resonans-billeddannelse).

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Karina Birgitta Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of angiography in ophthalmic diseases

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Auditorium BU1, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

BSc (Hons) Vincent Yi Sheng Oei ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Phenotypic, genetic, and functional features of circulating and tissue-resident NK cells

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Rikshospitalet B Seminarrom 2 B2.U002 (RHB2.U002), Sognsvannsveien 20, Oslo

MD. Daysi Duarte Sosa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetics of osteoporosis.

Tid og sted: 11. sep. 2018 11:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

MA Eli Marie Wiig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rusavhengighet og morskap fra 1960 til i dag.