Prøveforelesninger - Side 28

Tid og sted: 7. des. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neurocognitive antecedents for schizophrenia.

Tid og sted: 4. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Sigrun Losada Eskeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of improving referrals on clinical outcomes: what do we know and where do we go?

Tid og sted: 1. des. 2017 10:15, Grønt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Benedicte Kirkøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Screening-undersøkelser av mental helse: Hvor egnet er spørreskjema til å fange opp psykologisk status og endring i dette hos normalbefolkningen?

Tid og sted: 1. des. 2017 10:15, Auditoriet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsveien 7

Cand.med. Lynn Mørch-Johnsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the evidence for and against a similar origin of bipolar disorder and schizophrenia?

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:15, Auditorium 1, Harald Schjelderups hus, Forskningveien 3A, Oslo

Cand.med. Birgir Mar Gudbrandsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vaskulære manifestasjoner av revmatiske sykdommer.

Tid og sted: 30. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.pharm. Marte Jonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hallmarks of cancer cell metabolism and therapeutic targeting.

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Pål André Rønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kronisk traumatisk encephalopati - kunnskapsgrunnlag og kontroverser.

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditoriet på Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maria Thomsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early integration of palliative care in the treatment of advanced cancer - opportunities and limitations for the care of patients with incurable disease.

Tid og sted: 21. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Eli Taraldsrud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Limitations and potential of genetics in understanding primary immunodeficiencies

Tid og sted: 20. nov. 2017 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus, Aker sykehus

M.Sc. Cecilie Aass Aasaaren ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan nye metoder for proteinanalyse bidra til forbedret diagnostikk? Muligheter og metodologiske utfordringer.

Tid og sted: 20. nov. 2017 09:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Rune Byrkjeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Coronary artery disease and diabetes: current treatment and secondary prevention.

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Hilde Risstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The obesity epidemic: is the answer in the Gut?

Tid og sted: 17. nov. 2017 10:15, Gamle Festsal på Gaustad, bygg 10 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21

Cand.med. Jarle Sundseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cervicalt skiveprolaps, patofysiologi og nytte av kirurgi ved radikulopati og/eller myelopati.

Tid og sted: 10. nov. 2017 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Shanmuganathan Limalanathan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myokardviabilitet - metoder for påvisning, og relevans for pasientbehandling og prognose.

Tid og sted: 8. nov. 2017 10:15, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Master i sykepleievitenskap Käthe Birgitte Meyer avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prosessen rundt nyredonasjon; hva skjer med balansen innen familien?

Tid og sted: 3. nov. 2017 10:15, Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.med. Alice Gustavsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of complement in trauma and critical care.

Tid og sted: 31. okt. 2017 10:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

M.Sc. Desiree Madah-Amiri ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Public Health Initiatives to Prevent Overdose Deaths.

M.Sc. Brita Fosser Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kvalitetsindikatorer i intensivmedisin: Bidrar de til bedre behandling og outcome?»

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Bjørg Sjøblom ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Endpoints in clinical studies of medical antineoplastic treatment.

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:15, Auditoriet øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Monica Thallinger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to change practice in order to save lives at birth

Tid og sted: 25. okt. 2017 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Cato Holter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: To admit or not to admit - identification of the adult patient with community acquired pneumonia in need of hospitalisation.

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

MD. Gert Huppertz-Hauss ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fatigue – en immunologisk eller en psykiatrisk sykdom?

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Rikshospitalet B

Cand.med. Jørg Saberniak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Rytmekontroll ved atrieflimmer. Metoder og indikasjoner.

Tid og sted: 19. okt. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Lars Thomas Seeberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomarkers in colorectal liver metastasis – methods, research design, and clinical implications.

Tid og sted: 16. okt. 2017 10:15, Auditoriet i forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Cand.scient. Dag Andre Nymoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of drug resistance in cancer therapy.