Prøveforelesninger - Side 25

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Rebecca C. Frøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Using induced pluripotent stem cells to treat retinal disorders - overview of recent clinical trials and their promises and challenges

Tid og sted: 6. juni 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Ane Moe Holme ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Har maternell prekonsepsjonel helse betydning for barnets postnatale helseutvikling?.

Tid og sted: 6. juni 2018 10:15, Grønt Auditorium, Ullevål sykehus Bygg 25, Kirkeveien 166

Cand.med. Bjørn Erik Neerland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Delirium and dementia - interrelations and consequences for treatment.

Tid og sted: 31. mai 2018 10:15, Seminarrom A3.3067, Rikshospitalet A, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hans Jørgen Stensvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske langtidskonsekvenser av ekstrem prematur fødsel.

Tid og sted: 30. mai 2018 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

MD Anna Maria Parente Ribes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Implications of microenvironmental interactions in B lymphoid malignancies for targeted treatment and design of combination trials.

Tid og sted: 30. mai 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Ingunn Skjørten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: COPD a stable or progressive disorder: Importance of phenotypic classification and therapeutic interventions including pulmonary rehabilitation.

Tid og sted: 28. mai 2018 10:15, Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Therapeutic strategies aimed at pro-arrhythmic calcium (dys)regulation

Tid og sted: 22. mai 2018 10:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen (bygg 36), Ullevål sykehus

MD Anne Karin Brigtsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medfødt CMV infeksjon – diagnostikk, forebygging og behandling.

Tid og sted: 16. mai 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Johan Dahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ulike neurobiologiske mekanismer bak utviklingen av depresjon- nyere perspektiver.

Tid og sted: 15. mai 2018 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål Sykehus

MD Ragni Helene Mørch ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Importance of immunological mechanism in depression: causality illuminated through clinical and translational research.

Tid og sted: 7. mai 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.san. Heidi Bjørge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjoner for ivaretagelse av pårørende til hjemmeboende personer med demens - hva, hvorfor og hvordan.

Tid og sted: 4. mai 2018 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Gunn Signe Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mekanismer for vekttap etter ulike typer bariatrisk kirurgi

Tid og sted: 4. mai 2018 10:15, Auditoriet i Nye nord, 5. etg. Akershus universitetssykehus

Cand.psychol. Olav Nyttingnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Involuntary treatment and compulsion in psychiatric care. Theoretical motivations for and against this practice, and the legislative regulations arising from these».

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Lille auditorium (A1.1004), Domus odontologica, Sognsvannsveien 10

M.sc. Aurelija Abraityte ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differential circulating biomarkers: do they reflect what is happening in heart failure with preserved versus reduced ejection fraction

Tid og sted: 2. mai 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Mari Eknes Ytre-Arne ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Enzymes as drug targets in cancer.

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

Cand.med. Anne Gro Wesenberg Rognlien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oxygen radical induced diseases in the preterm newborn.

Tid og sted: 25. apr. 2018 09:45, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Geeta Gulati ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Heart failure with preserved ejection fraction – prevalence, diagnosis and treatment».

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Seminarrom 1 (B2.U001), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Raziye Boyar Cetinkaya ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved solide svulster -om prinsipper, klinisk praksis i dag og morgendagens muligheter

Tid og sted: 24. apr. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.med. Marianne Jakobsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: D-vitamins betydning for helsen til ikke-vestlige innvandrere: Synspunkter på utredning og behandling.

Tid og sted: 23. apr. 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium, Kirkeveien 166

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the prognosis of shoulder pain and how can we make the prognosis better?

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Rødt Auditorium i Lab.bygget (bygg 25) på Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maren Ranhoff Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern treatment of acute ischaemic stroke - thrombolysis, thrombectomy and beyond.

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

MD Johannes Kurt Schultz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The role of register-based randomized controlled trials in interventional surgical studies».

Tid og sted: 22. mars 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker, Trondheimsveien 235

M.sc. Øyvind Heiberg Sundby ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evidens for tidlig postoperativ mobilisering etter karkirurgi

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Domus Odontologica (preklinsk III): Store auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10

MD. Anne Henriette Paulsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hydrocephalus hos voksne. Årsaker, utredning og behandlingsstrategier.

Tid og sted: 16. mars 2018 10:15, Det norske vitenskapsakademi, Drammensveien 78.

Cand.med. Sigrid Julia Skatteboe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Expectation and placebo in chronic pain - differences and theoretical background.