Prøveforelesninger - Side 26

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.san. Ingerid Kleffelgård ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: De ulike sansesystemenes innflytelse på balanseproblem etter sensorisk skade.

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Olav Kristianslund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Keratokonus – diagnostikk og behandling

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Stig Palm Therkelsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gut microbiome and inflammatory bowel disease

Tid og sted: 15. mars 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. Fredrik Wexels ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medical and endovascular intervention of DVT - current and future aspects.

Tid og sted: 12. mars 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Sc. Arnar Gudjonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA vaccination.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:30, Seminarrom A3.3067, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet (A), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Jan Magnus Aronsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment modalities and prognosis in heart failure patients with and without preserved left ventricular ejection fraction

Tid og sted: 2. mars 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Tor Kristian Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in HIV vaccine development.

Tid og sted: 2. mars 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. Buru Gilbert Moatshe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: High energy knee trauma: Acute assessment and initial treatment.

Tid og sted: 28. feb. 2018 10:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Lene Støkken Høydahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulation of T cell signaling in development of autoimmune diseases.

Tid og sted: 27. feb. 2018 10:15, Auditorium BU1, Radiumhospitalet, Montebello

M.Sc. Agnieszka Malecka ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CAR-T cells: from the bench to the clinic.

Tid og sted: 27. feb. 2018 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Silja Meier ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Physiologic roles of PDEs in non-cardiac tissues.

Tid og sted: 23. feb. 2018 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Marie Louise Sunde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Microbiota and pouchitis».

Tid og sted: 22. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Lara Pasovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hypothetical, pre-translational possibilities for curing AMD and other macular dystrophies.

Tid og sted: 19. feb. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Siv.ing. Hilde Synnøve Vollan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemotaxis - how bacteria sens and respond to the enviroment.

Tid og sted: 16. feb. 2018 10:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus

Cand.polit. Astrid Furre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for forebygging av aggressiv og utagerende atferd hos ungdom med psykiske lidelser.

Tid og sted: 15. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus academica

Cand.med. Håvard Midgard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Can Europe accomplish the WHO viral hepatitis elimination goals - what needs to be done and how would we know?».

Tid og sted: 13. feb. 2018 10:15, Ullevaal sykehus 06 Midtblokken: Store auditorium, Kirkeveien 166

Cand.Pharm. Lars Pål Hasvold ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan samsvarer data fra helseregistre med data fra randomiserte kliniske studier (RCT) innen klinisk kardiologi - og  hvordan kan slike registerdata brukes i klinisk praksis og av beslutningstagere i helsevesenet?

Tid og sted: 9. feb. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD. John Clarke-Jenssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Geriatric Pelvic and Acetabular Fractures: Evolving epidemiology, variations on injury pattern, and best practices for management.

Tid og sted: 9. feb. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Markus Dietrich ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumour microenvironment - where immune cells meet cancer cells.

Tid og sted: 7. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Yangchen Dhondup ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeting innate immunity as a therapeutic strategy in human heart disease

Tid og sted: 7. feb. 2018 10:15, Ullevål sykehus 11 kreftsenteret: Aud. 1.et, Kirkeveien 166

Cand.med. Espen Rostrup Nakstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kardiovaskulær resuscitering av pasienter med store brannskader de første 24 timene etter skaden med fokus på type væske og bruk av vasopressor.

Tid og sted: 6. feb. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

MD Eduard Baco ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Epidemiology of prostate cancer in times of increased early detection through screening and awareness: detection, overdiagnosis, benefits and harms

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Anders Standal Bugge ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunterapi ved lungekreft

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cnad.med. Erlend Strønen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetically modified T cells in cancer therapy: opportunities and pitfalls

Tid og sted: 1. feb. 2018 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Andreas Auensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current and future perspectives of minimally invasive surgical and transcatheter teqniques in treatment of severe aortic stenosis