Prøveforelesninger - Side 27

Tid og sted: 31. jan. 2018 10:15, Store Auditorium, Akershus Universitetssykehus

Cand.med. Siri Lagethon Heck ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Imaging and Serum Biomarkers of Anthracycline-related Myocardial Injury: Insights from the PRADA trial».

Tid og sted: 25. jan. 2018 11:00, Auditorium, Nye nord, Akershus universitetssykehus

Cand.med. Are Stuwitz Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Impact of childhood pneumonia in a global and historical perspective.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fødselsmetode ved ekstrem preterm fødsel - konsekvenser for mor og barn.

Tid og sted: 24. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of conventional and novel imaging techniques in patient with functional gastrointestinal disorders.

Tid og sted: 22. jan. 2018 10:15, Kirurgisk auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Cand.med. Anne Helene Krog ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conservative management of atherosclerotic peripheral arterial occlusive disease

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Store auditorium, Gaustad sykehus, Tårnbygget, bygning 4, 2.etasje, Sognsvannsveien 21

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Practice and evidence in neurosurgical treatment of CNS related infections.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Ullevål sykehus Bygg 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166, Oslo

MD. Torgeir Hellstrøm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: On the clinical usefulness of neuroimaging after mild TBI.

Tid og sted: 19. jan. 2018 10:15, Auditoriet 1.etg., Kreftsenteret, Ullevål sykehus Bygg 11., Kirkeveien 166

Cand.med. Nanna von der Lippe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interventions to improve physical functioning and mental health in dialysis. Include an eHealth perspective.

Tid og sted: 18. jan. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Shiva Dahal-Koirala ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Power of single cell omics technologies for immunology.

Tid og sted: 17. jan. 2018 10:15, Øvre og nedre auditorium Diakonhjemmet Høgskole

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to define and predict radiographic progression in hand osteoarthritis?

Tid og sted: 20. des. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MD Håvard Tetlie Garberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reducing newborn mortality: from animal models to the Millennium Development Goals.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

M.sc. Tone Aase Fykerud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulatory functions of ubiquitin modifying enzymes in cancer formation and progression.

Tid og sted: 19. des. 2017 10:00, Ullevål sykehus 36: Auditoriet øyeavdelingen, Kirkeveien 166

M.Sc. Signe Tretteteig ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft forskjeller og likheter mellom «mature care» filosofi og «self-determination» teori og disse perspektivenes implikasjoner for valg av forskningsdesign i studier av pårørende.

Tid og sted: 18. des. 2017 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

MPH Krishna Kumar Aryal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Between nothing and too much - evidence of effects of moderate alcohol consumption in pregnancy and how to deal with the issue in clinical and public health work.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.psychol. Guro Hanevold Bjørkløf ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnostiske utfordringer og ulike psykologiske intervensjoner ved depresjon hos eldre.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD. Radek Fric ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Formation and flow of extracellular fluid in the brain. Basic and clinical aspects.

Tid og sted: 15. des. 2017 10:15, Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Rødt auditorium 1.et, Kirkeveien 166

MD. Julia Smedbråten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategies to improve living kidney donation rate in Norway.

Cand.med. Sebastian Meltzer ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «From the immunoscore to immunotherapy of colorectal cancer».

Tid og sted: 14. des. 2017 10:15, Rødt Auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål Sykehus

MA Ashley Muller ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment options for substance use disorders.

Tid og sted: 14. des. 2017 10:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

MD Mushegh Sahakyan ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of surgery and chemotherapy in treatment of locally advanced pancreatic cancer.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Charlotte Bille Jendresen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and limitations of preclinical models including human IPSC cells as a potential model for Alzheimer’s disease research.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MD Jana Kuhn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gravide med kjent hjertesykdom og få symptomer - planlegging, monitorering og behandling av fødselen.

Tid og sted: 8. des. 2017 10:15, Blått auditorium, Øyeavdelingen (bygg 36), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.psychol. Levi Røstad Kvitland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Misbruk og psykisk sykdom: kausalitet eller bare en assosiasjon.

Tid og sted: 7. des. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Cand.psychol. Tiril Østefjells ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Neurocognitive antecedents for schizophrenia.

Tid og sted: 4. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.med. Sigrun Losada Eskeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of improving referrals on clinical outcomes: what do we know and where do we go?