Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonale
 

 • Folkehelseinstituttet, professor Per Trygve Normann
 • Sirus, professor Ingeborg Rossow
 • Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS)
 • Sunnaas Sykehus, professor Johan Stanghelle
 • Vestre Viken HF, professor Bjørn Rishovd Rund og avdelingssjef May Janne Botha Pedersen
 • Diakonhjemmet sykehus, sykepleier Astrid Berge Norheim
 • Allmennlegevakten i Oslo, Odd Martin Vallersnes                           
 • Forsvarets Forskningsinstitutt: Diverse CBRNE-virksomhet, Pål Aas
 • NTNU, professor Ola Dale og Arne Skulberg PhD
 • Ambulanseavdelingen (prehospital divisjon OUS)
 • Psykologisk institutt, UiO, psykolog Bergljot Gjelsvik
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og bereskap (DSB)
 • Diakonhjemmet sykehus, spesialsykepleier Astrid Berge Norheim
 • Ahus, sykepleier Trond Jørgensen, overlege Sverrre Tønset og overlege Svein Staff
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus, Emil Kristoffersen
 • Institutt for Allmenn og Samfunnsmedisin (IASAM), Ole Rikard Haavet
 • Folkehelseinstituttet, Divisjon psykisk helse, Melanie Straiton og Gudrun Dieserud
 • Leger uten Grenser, Oslo
 • OUS. Professor Kjetil Sunde & overlege PhD Geir Andersen (NORCAST study).

Internasjonale
 

 • Statens Institut for Folkesundhed, Danmark, Karin Helweg-Larsen
 • Universitetet i Uppsala, Sverige, professor Ingemar Thiblin
 • Psykiatrisk senter, Rigshospitalet, København, Danmark, Transcultural Psychiatry, psykiater Marianne Kastrup
 • Centre for Suicide Research, University of Oxford, professor Keith Hawton
 • WHO, Alert and Response Operations, Geneve
 • Sykehus i Praha, Tsjekkia,  Dr Sergey Zakharov og professor Daniela Pelclova
 • Teheran, Iran, Ass. professor Hossein Hassanian-Moghaddam
 • Tallinn, Estland, PhD Raido Paasma
 • Ekaterinburg, Russland, professor Konstantin Brusin
 • Tripoli, Libya, Ahmed Abdelrahman MD
 • Shreveport, Louisiana, USA, professor Ken McMartin
 • London, UK. European Drug Emergencies Network, Dr Paul Dargan og Dr David Wood
 • Leger uten Grenser, Brüssel, Belgia
Publisert 5. nov. 2014 12:50 - Sist endret 8. mars 2022 09:36