English version of this page

Atherosklerose og relaterte metabolske sykdommer

Aterosklerose er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom, som er den viktigste årsaken til død i verden.

Utviklingen av aterosklerose står i sterkt sammenheng med metabolske forstyrrelser som fedme og type 2 diabetes, og disse tilstandene har mange fellestrekk. Ved hjelp av translasjonsforskning, som knytter grunnforskning sammen med klinisk forskning, ønsker vi å skape grunnlag for utvikling av nye behandlingsmetoder og prognostiske markører for disse tilstandene.

Forskergruppens arbeid

I vårt arbeid har vi særlig fokus på samspillet mellom betennelsesreaksjoner og lipider, som spiller en viktig rolle i utviklingen av metabolsk sykdom. Gjennom å studere disse mekanismene håper vi å avsløre nye terapeutiske mål og biomarkører.

Gruppen bruker ulike tilnærminger i forskningen som spenner fra analyser av blod- og vevsprøver fra pasienter, til studier i genmodifiserte mus ved hjelp av avansert celle- og molekylærbiologi. Vi arbeider tverrfaglig innen molekylærbiologi, biokjemi og kardiovaskulær, cerebrovaskulær og endokrinologisk medisin. En stor styrke ved gruppen er at den omfatter medlemmer med ulik bakgrunn, inkludert leger, ernæringsfysiologer, biokjemikere og ingeniører, og dermed har bred tverrfaglighet.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • NAMPT/visfatin i aterosklerose og metabolske sykdommer
 • Cytokiner og kjemokiner i ischemisk hjertesykdom og slag
 • Blodplate-mediert inflammasjon
 • Inflammatoriske og metabolske effekter av LIGHT
 • DNA-reparasjonsenzymer i aterosklerose og metabolske sykdommer

Utvalgte publikasjoner

 • Gregersen I, Sandanger Ø, Askevold ET, Sagen EL, Yang K, Holm S, Pedersen TM, Skjelland M, Krohg-Sørensen K, Hansen TV, Dahl TB, Otterdal K, Espevik T, Aukrust P, Yndestad A, Halvorsen B (2017) Interleukin 27 is increased in carotid atherosclerosis and promotes NLRP3 inflammasome activation. PLoS One, 12 (11), e0188387
 • Christensen JJ, Ulven SM, Retterstøl K, Narverud I, Bogsrud MP, Henriksen T, Bollerslev J, Halvorsen B, Aukrust P, Holven KB (2017). Comprehensive lipid and metabolite profiling of children with and without familial hypercholesterolemia: A cross-sectional studyAtherosclerosis, 266, 48-57.
 • Bakke SS, Aune MH, Niyonzima N, Pilely K, Ryan L, Skjelland M, Garred P, Aukrust P, Halvorsen B, Latz E, Damås JK, Mollnes TE, Espevik T (2017)
 • Cyclodextrin Reduces Cholesterol Crystal-Induced Inflammation by Modulating Complement Activation. J Immunol, 199 (8), 2910-2920.
 • Espada S, Stavik B, Holm S, Sagen EL, Bjerkeli V, Skjelland M, Dahl TB, Espevik T, Kanse S, Sandset PM, Skretting G, Halvorsen B (2017). Tissue factor pathway inhibitor attenuates ER stress-induced inflammation in human M2-polarized macrophages. Biochem Biophys Res Commun, 491 (2), 442-448
 • Retterstøl K, Narverud I, Selmer R, Berge KE, Osnes IV, Ulven SM, Halvorsen B, Aukrust P, Holven KB, Iversen PO (2017)
 • Severe hypertriglyceridemia in Norway: prevalence, clinical and genetic characteristics
 • Lipids Health Dis, 16 (1), 115
 • Stavik B, Holm S, Espada S, Iversen N, Sporsheim B, Bjerkeli V, Dahl TB, Sandset PM, Skjelland M, Espevik T, Skretting G, Halvorsen B (2017)
 • Increased expression of TFPI in human carotid stenosis
 • Thromb Res, 155, 31-37
 • Bermudez B, Dahl TB, Medina I, Groeneweg M, Holm S, Montserrat-de la Paz S, Rousch M, Otten J, Herias V, Varela LM, Ranheim T, Yndestad A, Ortega-Gomez A, Abia R, Nagy L, Aukrust P, Muriana FJG, Halvorsen B, Biessen EAL (2017)
 • Leukocyte Overexpression of Intracellular NAMPT Attenuates Atherosclerosis by Regulating PPARγ-Dependent Monocyte Differentiation and Function
 • Arterioscler Thromb Vasc Biol, 37 (6), 1157-1167
 • Bjørklund KB and Halvorsen B (2017). “Aterosklerose fra epidemiologi til patofysiologi» Chapter 54, Indremedisin I og II. Birkeland KI, Gullestad, Aabakken  L (2017). Forlaget Vett&Viten. ISBN: 978-82-412-0764-8

 

Publisert 12. mai 2014 09:59 - Sist endret 26. mars 2019 14:21

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere