English version of this page

Aterosklerose og relaterte metabolske sykdommer

Kardiovaskulær sykdom og relaterte metabolske sykdommer som diabetes, fedme og fettlever er viktige årsaker til sykelighet og død over hele verden. 

De har mange fellestrekk, som for eksempel dyslipidemi og inflammasjon. Ved å studere disse prosessene ved hjelp av translasjonsforskning, der vi forbinder basal forskning og klinikk, ønsker vi å bygge et fundament for utvikling av ny diagnostikk og behandling for disse sykdommene. 

Vår forskningsgruppe arbeider i krysningen mellom molekylærbiologi og biokjemi, og kardiovaskulær, cerebrovaskulær og endokrin medisin. Vårt overordnede mål er å avdekke nye terapeutiske mål og biomarkører. 

Gruppen bruker et bredt spekter av metoder, alt fra analyser av blod og vevsprøver fra pasienter, til studier i genetisk modifiserte mus ved hjelp av avansert celle- og molekylærbiologi. Gruppen består av personer med forskjellig bakgrunn og inkluderer leger, ernæringsfysiologer, biokjemikere, molekylærbiologer og ingeniører. Den tverrfaglige kompetanse er en stor styrke i vår forskningsgruppe.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • T-cellesignalering ved fedme og kardiometabolsk sykdom
 • Cytokiner og kjemokiner i ischemisk hjertesykdom og slag
 • Blodplate-mediert inflammasjon
 • NAD i aterosklerose og metabolsk sykdom
 • Legumain i aterosklerose
 • DNA-reparasjonsenzymer i aterosklerose og metabolske sykdommer
 • RNA-modifikasjon i aterosklerose

Fremtidsmål

 • Å implementere bildeanalyse in kliniske og preklinisk modeller og i cellesystemer
 • Intervensjonsstudier

Samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Lars Gullestad, UiO/OUS
 • Kjetil Taskén, UiO/OUS
 • Kåre Birkeland/ Hanne Gulseth, UiO/OUS
 • Kirsten B. Holven, UiO/OUS
 • Arild Rustan, UiO
 • Leiv Arne Rosseland, UiO/OUS
 • David Russell, UiO/OUS
 • Terje Espevik, NTNU
 • Rolf Berge, UiB
 • Christopher Sivert Nielsen, FHI
 • Rigmor Solberg, UiO
 • Harald Thidemann Johansen, UiO
 • Ingrun Alseth, OUS

Internasjonale

 • Erik Biessen, Maastricht Universitet, Nederland
 • Harry Björkbacka, Lund Universitet, Sverige
 • Jan Boren, Göteborg Universitet, Sverige
 • Eicke Latz, Bonn Universitet, Tyskland
 • Patrick Rensen, Leiden Universitet, Nederland

Utvalgte publikasjoner

 • Lunde NN, Gregersen I, Ueland T, Shetelig C, Holm S, Kong XY, Michelsen AE, Otterdal K, Yndestad A, Broch K, Gullestad L, Nyman TA, Bendz B, Eritsland J, Hoffmann P, Skagen K, Gonçalves I, Nilsson J, Grenegård M, Poreba M, Drag M, Seljeflot I, Sporsheim B, Espevik T, Skjelland M, Johansen HT, Solberg R, Aukrust P, Björkbacka H, Andersen GØ, Halvorsen B (2019). Legumain is upregulated in acute cardiovascular events and associated with improved outcome - potentially related to anti-inflammatory effects on macrophages. Atherosclerosis. pii: S0021-9150(19)31626-0.
 • Fosshaug LE, Colas RA, Anstensrud AK, Gregersen I, Nymo S, Sagen EL, Michelsen A, Vinge LE, Øie E, Gullestad L, Halvorsen B, Hansen TV, Aukrust P, Dalli J, Yndestad A (2019). Early increase of specialized pro-resolving lipid mediators in patients with ST-elevation myocardial infarction. EBioMedicine. Aug;46:264-273. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.07.024.
 • Narverud I, Bogsrud MP, Øyri LKL, Ulven SM, Retterstøl K, Ueland T, Mulder M, Roeters van Lennep J, Halvorsen B, Aukrust P, Veierød MB, Holven KB (2019). Lipoprotein(a) concentration is associated with plasma arachidonic acid in subjects with familial hypercholesterolaemia. Br J Nutr. 2019 Jul 2:1-10. doi: 10.1017/S0007114519001600.
 • Orrem HL, Nilsson PH, Pischke SE, Kleveland O, Yndestad A, Ekholt K, Damås JK, Espevik T, Bendz B, Halvorsen B, Gregersen I, Wiseth R, Andersen GØ, Ueland T, Gullestad L, Aukrust P, Barratt-Due A, Mollnes TE (2018). IL-6 Receptor Inhibition by Tocilizumab Attenuated Expression of C5a Receptor 1 and 2 in Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. Front Immunol. 2018 Sep 12;9:2035
 • Skarpengland T, Skjelland M, Kong XY, Skagen K, Holm S, Otterdal K, Dahl CP, Krohg-Sørensen K, Sagen EL, Bjerkeli V, Aamodt AH, Abbas A, Gregersen I, Aukrust P, Halvorsen B, Dahl TB (2018). Increased Levels of Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 in Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack. J Am Heart Assoc. 2018 12;7(2). pii: e006479.
 • Gregersen I, Sandanger Ø, Askevold ET, Sagen EL, Yang K, Holm S, Pedersen TM, Skjelland M, Krohg-Sørensen K, Hansen TV, Dahl TB, Otterdal K, Espevik T, Aukrust P, Yndestad A, Halvorsen B (2017) Interleukin 27 is increased in carotid atherosclerosis and promotes NLRP3 inflammasome activation. PLoS One, 12 (11), e0188387
 • Christensen JJ, Ulven SM, Retterstøl K, Narverud I, Bogsrud MP, Henriksen T, Bollerslev J, Halvorsen B, Aukrust P, Holven KB (2017). Comprehensive lipid and metabolite profiling of children with and without familial hypercholesterolemia: A cross-sectional study. Atherosclerosis, 266, 48-57.
 • Bakke SS, Aune MH, Niyonzima N, Pilely K, Ryan L, Skjelland M, Garred P, Aukrust P, Halvorsen B, Latz E, Damås JK, Mollnes TE, Espevik T (2017). Cyclodextrin Reduces Cholesterol Crystal-Induced Inflammation by Modulating Complement Activation. J Immunol, 199 (8), 2910-2920.
 • Espada S, Stavik B, Holm S, Sagen EL, Bjerkeli V, Skjelland M, Dahl TB, Espevik T, Kanse S, Sandset PM, Skretting G, Halvorsen B (2017). Tissue factor pathway inhibitor attenuates ER stress-induced inflammation in human M2-polarized macrophages. Biochem Biophys Res Commun, 491 (2), 442-448
 • Retterstøl K, Narverud I, Selmer R, Berge KE, Osnes IV, Ulven SM, Halvorsen B, Aukrust P, Holven KB, Iversen PO (2017). Severe hypertriglyceridemia in Norway: prevalence, clinical and genetic characteristics. Lipids Health Dis, 16 (1), 115
 • Stavik B, Holm S, Espada S, Iversen N, Sporsheim B, Bjerkeli V, Dahl TB, Sandset PM, Skjelland M, Espevik T, Skretting G, Halvorsen B (2017). Increased expression of TFPI in human carotid stenosis. Thromb Res, 155, 31-37
 • Bermudez B, Dahl TB, Medina I, Groeneweg M, Holm S, Montserrat-de la Paz S, Rousch M, Otten J, Herias V, Varela LM, Ranheim T, Yndestad A, Ortega-Gomez A, Abia R, Nagy L, Aukrust P, Muriana FJG, Halvorsen B, Biessen EAL (2017) Leukocyte Overexpression of Intracellular NAMPT Attenuates Atherosclerosis by Regulating PPARγ-Dependent Monocyte Differentiation and Function. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 37 (6), 1157-1167
 • Bjørklund KB and Halvorsen B (2017). “Aterosklerose fra epidemiologi til patofysiologi» Chapter 54, Indremedisin I og II. Birkeland KI, Gullestad, Aabakken  L (2017). Forlaget Vett&Viten. ISBN: 978-82-412-0764-8

 

Publisert 12. mai 2014 09:59 - Sist endret 12. mai 2020 10:33

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere