English version of this page

Genetikk ved autoimmunitet og cancer

Vi ønsker å forstå arvelige faktorer knyttet til autoimmune sykdommer og kreft.

Ved autoimmune sykdommer angriper kroppens immunsystem ved en feil friske celler, og ødelegger disse og vevet de tilhører. Eksempler på slike sykdommer er leddgikt, diabetes type 1 og MS (multippel sklerose).

Våre studier på autoimmune sykdommer og kreft (hovedsakelig brystkreft) gjøres på både DNA-, RNA-, protein- og cellenivå.

I tillegg undersøker vi om autoimmunitet kan være en årsak til andre lidelser som ME/CFS (myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom), og langvarige smerter i korsryggen med MR-forandringer i ryggmargen (modic).

For å avdekke hvilke arvelige faktorer som bidrar til at man utvikler sykdom, undersøker vi et stort antall pasienter som også er godt beskrevet klinisk. Dessuten studerer vi samspillet mellom risikofaktorer fra gener og fra miljø.

Funksjonsstudier av RNA-ekspresjon, metylering, mikroRNA og proteinanalyser utfyller de genetiske studiene. Her ønsker vi å belyse rollen risikogenene har i sykdomsutviklingen, eller oppdage nye biomarkører som kan brukes til målrettet behandling.

Prosjekter

Forskergruppen er organisert i tre prosjektgrupper:

 

 

Publisert 22. mars 2012 14:30 - Sist endret 3. juni 2019 16:03

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere