Barn og Ungdomsklinikken, Ahus

Barn og Ungdomsklinikkens forskningsgrupper har et bredt sammensatt interessefelt, men også en spisset strategi med fokus på luftveisinfeksjoner og nyfødtmedisin, dels også inflammatorisk tarmsykdom hos ungdom og barn. 115 000 barn og ungdom opp til 18 år tilhører vårt opptaksområde.

Bak fra venstre: Anne Marthe Boldingh, Morten Grønn, Anne Karin Aurvåg, Christine Gørbitz, Line Sletner, Are Stuwitz Berg. Foran fra venstre: Ingrid Dannevig, Elin Wahl Blakstad, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad, Christopher Stephen Inchley, Helene Caroline Dale Østerholdt. Ikke tilstede: Astrid Nylander Almaas, Tonje Sonerud, Christine Olbjørn, Khalaf Mreihil, Hans Olav Fjærli, Trond Nordheim

Om gruppen

Barn og Ungdomsklinikken (BUK) har to hovedsatsningsområder:

 • Nyfødtmedisin, spesielt resuscitering, ernæring og vekst
 • Luftveisinfeksjoner hos barn og ungdom

Forskergruppen PedRes@Ahus (i sykehusstrukturen Avdeling for Forskning og Utvikling ved BUK) med undergruppene NeoRAP, NeoGrow og RICAS er sammensatt av leger under utdanning til pediatri og ferdige spesialister, en cellebiolog, to kliniske ernæringsfysiologer og en psykolog. Vi er organisert i sykehuset med Avdeling for Forskning og Utvikling ved BUK under ledelse av professor Britt Nakstad som er ansvarlig for forskergruppene og veileder de pågående prosjektene.

Målet er å skape et forskningsmiljø med entusiasme og kunnskap. Det skal gi forskning av god kvalitet, og viktige resultater til nytte for syke barn og ungdom. Vi har samarbeid med andre institusjoner og helseforetak i Norge, også forskningsmiljøer i utlandet. Vi ønsker et tverrfaglig fokus. Kandidater som disputerer for den medisinske doktorgrad oppmuntres til å fortsette sin forskningsaktivitet og bidra til at vår forskergruppe utvikles videre til et godt, stimulerende forskningsmiljø med god faglig anseelse og produksjon.

Samarbeid

Nasjonalt:

 • Institute of Health and Society, University of Oslo
 • Norwegian Resource Centre for Women's Health OUS
 • National Institute of Public Health
 • Institute of Community Medicine, University of Oslo
 • Dept of Neonatology at Oslo University Hospital
 • Dept Pediatrics and Neonatology at University Hospital  of North Norway
 • Institute of Basic Nutrition Medicine, UiO
 • Institute of Pediatric Research at OUS
 • Lærdal Foundation in Stavanger

Internasjonalt:

 • New Orleans, USA; Prof Kathrine P Theall and Stacy S Drury, Tulane School of Public Health and Tropical Medicine in the Stork-Grorudalen project
 • Pune, India; prof C Yajnik, Diabetes Unit, KEM Hospital, Stork Groruddalen project
 • Dallas, Texas, USA; Profs Myra Wyckoff and Rashmin Savani in asphyxia and resuscitation studies (two PhD projects).
 • London, England, Prof John Wattam Bell at University College London in neuro­cognitive testing of children in Premature Nutrition PhD projects.
 • Philadelphia, USA, Childrens Hospital of Philadelphia; senior researcher Dana Niles, prof V Nadkarny the newborn resuscitation project INSPIRE-D
 • Melbourne, Australia; prof. PG Davis, Dept of Newborn Research, The Royal Women’s Hospital, and prof Stuart Hooper, Monash Medical University Hospital,  in the HIPSTER multicenter study, a randomized control project on respiratory support to premature babies

 

Publisert 27. apr. 2012 12:41 - Sist endret 29. feb. 2016 14:41

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Britt Nakstad
 • Ingrid Dannevig
 • Helene Dale Østerholt
 • Line Sletner
 • Astrid Almaas
 • Trond Nordheim
 • Afsaneh Vahdani-Benam
 • Christopher Inchley
 • Elin Wahl Blakstad
 • Anne Marthe Boldingh
 • Khalaf Mreihil
 • Anne Karin Aurvåg
 • Christine Gørbitz
 • Tonje Sonerud
 • Vegard Bruun Bratholm Wyller
 • Are Stuwits Berg
 • Are Stuwitz Berg
 • Hans Olav Fjærli
 • Else-Beth Haugen
 • Anne Lee Solevåg
 • Christine Olbjørn
 • Jon Rove
 • Cathrine Elona Elisenberg
 • Morten Grønn
 • Judith Schrøder
Detaljert oversikt over deltakere