English version of this page

Barne- og ungdomspsykiatri

Forskergruppen studerer psykiske lidelser hos barn og ungdom ved å benytte en rekke ulike innfallsvinkler og metoder.

Om gruppen

Gruppen omfatter forskere innen barne- og ungdomspsykiatri ansatt ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og samlokalisert på Gaustad Sykehus.

Det er stor faglig bredde i gruppens prosjekter, fra nevrovitenskap (MR, nevropsykologi), genetikk (psykose, angstlidelser) og epidemiologi (ADHD, depresjon med mer), til diagnostiske metoder, kliniske studier (forløp) og behandlingsforskning (autisme, mutisme, angst, OCD), og studier av barn i fosterhjem og barn av alvorlig syke.

Mål

Vi har som langsiktig mål å utvikle en mer enhetlig forskningsprofil i samarbeid med andre grupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Ett av temaene som er aktuelle for strategisk satsing er emosjonell ustabilitet / dysregulering. Dette fordi dette er et viktig tema ved ulike kliniske tilstander, og for å heve oss i konkurransen om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt, blant annet med sikte på EU finansiering. For å lykkes med dette må vår profil antagelig spisses i forhold til dagens gruppe – eventuelt at denne store gruppen deles opp i flere mer spesialiserte grupper.

Prosjekter

 • ADHD-studien. Samarbeid Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. Forløpsstudie som bygger på Mor Barn kohorten hvor barn har vært klinisk karakterisert ved 3 og 8 års alder.
 • RCT - små barn med autisme. Utvikle kommunikasjon gjennom systematisk trening
 • Nordval – nordisk validering av nettbasert og papirbasert strukturert diagnostiske intervjuer
 • Ungdoms TOP – MR og genetikk ved psykose hos ungdom
 • Liten i Norge – epigenetikk
 • Nordlots – Nordisk OCD RCT studie
 • Psykiske lidelser ved autisme
 • Forløpsstudie av ungdom innlagt for psykoseavdeling
 • Psykisk helse hos fosterhjemsbarn
 • Psykisk helse hos hørselshemmede barn
 • Depresjon hos barn fra den danske mor-barn kohorten
 • ATACA – RCT for angstlidelser hos barn/ungdom i 7 poliklinikker

Samarbeid

Vi samarbeider med TOP-miljøet som er

 • Center of Excellence ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo innen psykoseforskning
 • Folkehelseinstituttet
 • RBUP Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • Uni Helse
 • Helse Bergen, Haukeland unversitetssykehus
 • Akershus Universitetssykehus 
 • Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

I tillegg har gruppen flere Internasjonale samarbeidspartnere, blant annet ved King´s College London, Karolinska Institutet Stockholm og Syd-Dansk Universitet.

Publisert 25. okt. 2013 10:17 - Sist endret 3. okt. 2022 12:49

Kontakt

Gruppeleder

Tlf: +47-99568583

Deltakere

 • Einar Røshol Heiervang
 • Anne Margrethe Myhre
 • Astrid Alvik
 • Bothild Bendiksen
 • Elen Gjevik
 • Monica Juuhl-Langseth
 • Anett Kaale
 • Aud Johanne Lindvåg
 • Per Kristen Teigen
 • Pål Zeiner
 • Astrid Alvik
 • Marianne Mørdre
 • Annette Skogan
 • Kristin Øvergaard
 • Anne-Lise Holmesland
 • Mona Damsleth Mathiesen
 • Eli Nyhus
 • Line Glemmestad
 • Kristin Øvergaard
 • Beate Ørbeck
 • Karine Wagner
 • Ellen Wikenius
 • Stine Lehmann
 • Gro Janne Wergeland
 • Kristin Anne Stavnes
 • Gudmundur Skarphedinson
Detaljert oversikt over deltakere

Prosjekter