English version of this page

Barnekirurgi

Forskningsgruppen arbeider primært med studier om kort- og langtidskonsekvenser av ulike kirurgiske intervensjoner hos barn.

Om gruppen

Gruppens hovedmedlemmer er hovedsakelig barnekirurger, sykepleiere innen barnekirurgi, stipendiater og medisinstudenter. Det er utstrakt samarbeid med barnepsykiatere, radiologer, pediatere, fysioterapeuter, andre kirurgispesialister og basalforskere.

Hovedfokus er å studere somatiske og psykososiale forhold hos pasienter som er operert for gastrointestinale og urogenitale medfødte misdannelser, samt solide svulster utenfor CNS. Pasientrapporterte data vektlegges. Forskningsprosjektene har fokus på tverrfaglighet, og gruppen har et bredt forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Gruppen er også involvert i translasjonsforskning i et prosjekt hvor man studerer immunologiske faktorers betydning ved Hirschpsrung sykdom og utvikling av enterokolitt hos Hirschsprung pasienter. 

Mål for gruppen

 • Fortsette å være landets ledende og internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innen langtidsresultater etter kirurgisk behandling i nyfødt- og småbarnsalder.
 • Fortsette og ytterligere utvide tverrfaglig forskningssamarbeid for å kartlegge bredt effekter av kirurgisk behandling hos små barn.
 • Delta i internasjonale studier slik at tilstrekkelig pasientvolum oppnås for å trekke sikre konklusjoner om fordeler og ulemper ved forskjellige kirurgiske teknikker.

Prosjekter

Fem doktorgradsprosjekter 

 • Thomas Fyhn: Sammenlikning mellom laparoskopisk og åpen fundoplikasjon; 
 • Morten Kvello: Kirurgisk behandling av ernæringsvansker og gastroøsofageal refluks – sammenlikning av kirurgiske metoder
 • Audun Mikkelsen: Langtidsresultater etter operasjon for øsofagusatresi; 
 • Live Lundar: Uretraklaffer hos barn
 • Anders Telle Hoel: Anorektale misdannelser – overgang fra ungdom til voksne. To forskerlinjestudent prosjekter
 • Remi Andre Karslen: Resultater etter operasjon for Hirschpsrung sykdom
 • Trine Arntzen: Prenatal diagnostikk ved øsofagusatresi 

For øvrig er flere av gruppens medlemmer involvert i diverse kvalitetsstudier som omhandler de pasientkategorier barnekirurgisk avdeling behandler. Det er også medisinstudenter knyttet til noen av prosjektene, 

Samarbeid

Nasjonalt

Gruppen samarbeider tett med flere avdelinger på OUS og andre institutter på UiO. Akershus universitetssykehus: Gastrokirurgisk avdeling og Bekkensenteret, St Olavs hospital og NTNU. Tromsø universitetssykehus, barneavdelingen og Universitetet i Tromsø

Internasjonalt

Universitetet i Helsinki, Finland. Karolinska universitetet, Sverige, Universitetet i Lund, Sverige, Erasmus universitetet, Nederland.

Utvalgte publikasjoner

 • Hoel AT, Tofft L, Bjørnland K, Gjone H, Teig CJ, Øresland T, Stenström P, Andersen MH. Reaching adulthood with Hirschsprung's disease: Patient experiences and recommendations for transitional care. J Pediatr Surg. 2021 Feb;56(2):257-262. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.05.015. Epub 2020 May 16. PMID: 32586610.
 • Kvello M, Knatten CK, Bjørnland K. Laparoscopic Gastrostomy Placement in Children Has Few Major, but Many Minor Early Complications. Eur J Pediatr Surg. 2020 Dec;30(6):548-553. doi: 10.1055/s-0039-3401988. Epub 2019 Dec 31. PMID: 31891947.
 • Fosby MV, Stensrud KJ, Bjørnland K. Bowel function after transanal endorectal pull-through for Hirschsprung disease - does outcome improve over time? J Pediatr Surg. 2020 Nov;55(11):2375-2378. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.04.010. Epub 2020 May 19. PMID: 32564909.
 • Bjørnland K, Hukkinen M, Gatzinsky V, Arnell H, Pakarinen MP, Almaas R, Svensson JF. Partial Biliary Diversion May Promote Long-Term Relief of Pruritus and Native Liver Survival in Children with Cholestatic Liver Diseases. Eur J Pediatr Surg. 2020 Jul 24. doi: 10.1055/s-0040-1714657. Epub ahead of print. PMID: 32707578.
 • Matthyssens LE, Nuchtern JG, Van De Ven CP, Gabra HOS, Bjornland K, Irtan S, Stenman J, Pio L, Cross KM, Avanzini S, Inserra A, Chacon JG, Dall'igna P, Von Schweinitz D, Holmes K, Fuchs J, Squire R, Valteau-Couanet D, Park JR, Eggert A, Losty PD, La Quaglia MP, Sarnacki S; Surgical and Medical Committees of SIOPEN*, COG** and GPOH***. A Novel Standard for Systematic Reporting of Neuroblastoma Surgery: The International Neuroblastoma Surgical Report Form (INSRF): A Joint Initiative by the Pediatric Oncological Cooperative Groups SIOPEN*, COG**, and GPOH**. Ann Surg. 2020 Jul 7. doi: 10.1097/SLA.0000000000003947. Epub ahead of print. PMID: 32649454.
 • Dingemann C, Eaton S, Aksnes G, Bagolan P, Cross KM, De Coppi P, Fruithof J, Gamba P, Husby S, Koivusalo A, Rasmussen L, Sfeir R, Slater G, Svensson JF, Van der Zee DC, Wessel LM, Widenmann-Grolig A, Wijnen R, Ure BM. ERNICA Consensus Conference on the Management of Patients with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: Diagnostics, Preoperative, Operative, and Postoperative Management. Eur J Pediatr Surg. 2020 Aug;30(4):326-336. doi: 10.1055/s-0039-1693116. Epub 2019 Jul 2. PMID: 31266084.
 • Kyrklund K, Sloots CEJ, de Blaauw I, Bjørnland K, Rolle U, Cavalieri D, Francalanci P, Fusaro F, Lemli A, Schwarzer N, Fascetti-Leon F, Thapar N, Johansen LS, Berrebi D, Hugot JP, Crétolle C, Brooks AS, Hofstra RM, Wester T, Pakarinen MP. ERNICA guidelines for the management of rectosigmoid Hirschsprung's disease. Orphanet J Rare Dis. 2020 Jun 25;15(1):164. doi: 10.1186/s13023-020-01362-3. PMID: 32586397; PMCID: PMC7318734.
 • Mikkelsen A, Boye B, Diseth TH, Malt U, Mørkrid L, IJsselstijn H, Emblem R. Traumatic stress, mental health and quality of life in adolescents with esophageal atresia. J Pediatr Surg. 2020 Nov 7:S0022-3468(20)30782-X. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.10.029. Epub ahead of print. PMID: 33223226.
 • Holmes K, Pötschger U, Pearson ADJ, Sarnacki S, Cecchetto G, Gomez-Chacon J, Squire R, Freud E, Bysiek A, Matthyssens LE, Metzelder M, Monclair T, Stenman J, Rygl M, Rasmussen L, Joseph JM, Irtan S, Avanzini S, Godzinski J, Björnland K, Elliott M, Luksch R, Castel V, Ash S, Balwierz W, Laureys G, Ruud E, Papadakis V, Malis J, Owens C, Schroeder H, Beck-Popovic M, Trahair T, Forjaz de Lacerda A, Ambros PF, Gaze MN, McHugh K, Valteau-Couanet D, Ladenstein RL; International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma Group (SIOPEN). Influence of Surgical Excision on the Survival of Patients With Stage 4 High-Risk Neuroblastoma: A Report From the HR-NBL1/SIOPEN Study. J Clin Oncol. 2020 Sep 1;38(25):2902-2915. doi: 10.1200/JCO.19.03117. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32639845.
 • Birketvedt K, Mikkelsen A, Klingen LL, Henriksen C, Helland IB, Emblem R. Nutritional Status in Adolescents with Esophageal Atresia. J Pediatr. 2020 Mar;218:130-137. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.11.034. Epub 2020 Jan 23. PMID: 31982089.
 • Treider M, Ohnesorge S, Bjørnland K. Few serious complications after cholecystectomy in paediatric patients. Acta Paediatr. 2020 Mar;109(3):630-631. doi: 10.1111/apa.15081. Epub 2019 Nov 16. PMID: 31688954.
 • Tofft L, Hoel AT, Håkansson C, Zawadzki A, Gjone H, Øresland T, Bjørnland K, Stenström P. Key components of successful transition for adolescents born with anorectal malformations-a Nordic focus group study. Int J Adolesc Med Health. 2020 Sep 4:/j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2020-0052/ijamh-2020-0052.xml. doi: 10.1515/ijamh-2020-0052. Epub ahead of print. PMID: 32887184.
 • Hukkinen M, Björnland K, Gatzinsky V, Iber T, Johansen LS, Qvist N, Stenström P, Svensson JF, Pakarinen MP. Management strategies and treatment results of pediatric choledochal malformations in the Nordic countries. HPB (Oxford). 2020 Jan;22(1):161-168. doi: 10.1016/j.hpb.2019.07.001. Epub 2019 Jul 29. PMID: 31371244.
Publisert 26. feb. 2013 14:37 - Sist endret 4. juni 2021 09:38

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Kristin Bjørnland
 • Morten Kvello
 • Thomas Johan Fyhn
 • Anders Hoel
 • Audun Mikkelsen
 • Gunnar Aksnes
 • Hans Skari
 • Inger Møinichen
 • Kjetil Ertresvåg
 • Andreas Urdal
 • Anders Engebretsen
 • Hanna Johannessen
 • Henrik Røkkum
 • Kjetil Stensrud
 • Live Lundar
 • Marianne Valeberg
 • Ragnhild Emblem
 • Remi Karlsen
 • Trine Arntzen
Detaljert oversikt over deltakere