English version of this page

Barnekirurgi

Forskningsgruppen arbeider primært med studier om kort- og langtidskonsekvenser av ulike kirurgiske intervensjoner hos barn.

Om gruppen

Gruppens hovedmedlemmer er hovedsakelig barnekirurger, sykepleiere innen barnekirurgi, stipendiater og medisinstudenter. Det er utstrakt samarbeid med barnepsykiatere, radiologer, pediatere, fysioterapeuter, andre kirurgispesialister og basalforskere.

Hovedfokus er kirurgisk behandling av medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus og urinveiene, samt solide svulster utenom sentralnervesystemet og muskel/skjelett. Det er spesielt utfordrende å studere resultater etter kirurgi hos barn fordi mange av effektene først viser seg når pasientene blir ungdommer eller voksne. Dessuten er de fleste av tilstandene som studeres, sjeldne.

Mål for gruppen

 • Fortsette å være landets ledende og internasjonalt anerkjent forskningsgruppe innen langtidsresultater etter kirurgisk behandling i nyfødt- og småbarnsalder.
 • Fortsette og ytterligere utvide tverrfaglig forskningssamarbeid for å kartlegge bredt effekter av kirurgisk behandling hos små barn.
 • Delta i internasjonale studier slik at tilstrekkelig pasientvolum oppnås for å trekke sikre konklusjoner om fordeler og ulemper ved forskjellige kirurgiske teknikker.

Samarbeid

Nasjonalt

Gruppen samarbeider tett med flere avdelinger på OUS og andre institutter på UiO. Akershus universitetssykehus: Gastrokirurgisk avdeling og Bekkensenteret. St Olavs hospital og NTNU. Tromsø universitetssykehus, barneavdelingen og Universitetet i Tromsø

Internasjonalt

Universitetet i Helsinki, Finland. Karolinska universitetet, Sverige. Universitetet i Lund, Sverige. Erasmus universitetet, Nederland.

Utvalgte publikasjoner

 • Defining outcomes following congenital diaphragmatic hernia using standardised clinical assessment and management plan (SCAMP) methodology within the CDH EURO consortium. IJsselstijn H, Breatnach C, Hoskote A, Greenough A, Patel N, Capolupo I, Morini F, Scharbatke H, Kipfmueller F, Ertresvag K, Kraemer U, Braguglia A, Wessel L, van Heijst AFJ, Moinichen I, Emblem R, Tibboel D; CDH EURO Consortium Group.Pediatr Res. 2018 May 29. doi: 10.1038/s41390-018-0063-3. [Epub ahead of print]  
 • Outcome for biliary atresia patients treated at a low-volume centre. Bjørnland K, Hinna M, Aksnes G, Stensrud KJ, Ertresvåg K, Bjørnstad-Østensen A, Sanengen T, Line PD, Aagenæs I, Aabakken L, Emblem R, Almaas R. Scand J Gastroenterol. 2018 Apr;53(4):471-474. 
 • Initial experience with percutaneous endoscopic gastrostomy with T-fastener fixation in pediatric patients. Kvello M, Knatten CK, Perminow G, Skari H, Engebretsen A, Schistad O, Emblem R, Bjørnland K. Endosc Int Open. 2018 Feb;6(2):E179-E185.
 • Outcome in biliary atresia in the Nordic countries - a multicenter study of 158 patients during 2005-2016. Pakarinen MP, Johansen LS, Svensson JF, Bjørnland K, Gatzinsky V, Stenström P, Koivusalo A, Kvist N, Almström M, Emblem R, Björnsson S, Backman T, Almaas R, Jalanko H, Fischler B, Thorup J; Nordic Pediatric Surgery Study Consortium. J Pediatr Surg. 2017 Sep 5. S0022-3468
 • Long-term psychosocial consequences of surgical congenital malformations. Diseth TH, Emblem R.
 • Semin Pediatr Surg. 2017 Oct;26(5):286-294. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2017.09.009. Epub 2017 Sep 8. Review
 • Preoperative liquid gastric emptying rate does not predict outcome after fundoplication. Knatten CK, Fjeld JG, Medhus AW, Pripp AH, Fyhn TJ, Aabakken L, Kjosbakken H, Edwin B, Emblem R, Bjørnland K. J Ped Surg 2017; 52: 540-3.
 • A Nordic multicentre survey of long-term bowel function after transanal endorectal pull-through in 200 patients with rectosigmoid Hirschsprung disease. Bjørnland K, Pakarinen M, Stenstrøm P, Stensrud KJ, Neuvonen M, Granstrøm AL, Graneli C, Pripp AH, Armbjornsson E, Emblem R, Wester T, Rintala RJ. J Pediatr Surg 2017
 • Preoperative liquid gastric emptying rate dose not predict outcome after fundoplication. Knatten CK, Fjeld JG, Medhus AW, Pripp AH, Fyhn TJ, Aabakken L, Kjosbakken H, Edwin B, Emblem R, Bjørnland K. J Pediatr Surg 2017, in press
 • Lower urinary tract symptoms in children with anorectal malformations with rectoperineal fistulas. Stenström P, Sandelin H, Emblem R, Arnbjörnsson E, Bjørnland K. J Pediatr Surg 2016;51:1234-40  
 • Nissen fundoplication in children with and without neurological impairment: A prospective cohort study. Knatten CK, Kvello M, Fyhn TJ, Edwin B, Schistad O, Aabakken L, Pripp AH, Kjosbakken H, Emblem R, Bjørnland K. J Pediatr Surg. 2015;51:1115-21
 • Trends in the use of gastrostomies at a tertiary paediatric referral centre. Kvello M, Åvitsland TL, Knatten CK, Pripp AH, Aabakken L, Emblem R, Bjørnland K. Scand J Gastroenterol 2016;51:625-32  
 • Randomized controlled trial of laparoscopic and open Nissen fundoplication in children. Fyhn TJ, Knatten CK, Pripp A, Schistad O, Kjosbakken H, Edwin B, Emblem R, Bjørnland K. Ann Surg 2015;26:1061-7
 • Anal endosonography and bowel function in patients undergoing different types of endorectal pull-through procedures for Hirschpsrung’s disease. Stensrud KJ, Emblem R, Bjørnland K. J Pediatr Surg 2015;50:1346-6  
 • Bowel symptoms in children with anorectal malformations - a follow-up with a gender and age perspective. Stenström P, Kockum CC, Emblem R, Arnbjörnsson E, Bjørnland K. J Pediatr Surg 2014;49:1122-30  
 • Inflammatory response after open and laparoscopic Nissen fundoplication in children: a randomized study. Knatten CK, Hviid CH, Pripp AH, Emblem R, Bjørnland K. Pediatr Surg Int 2014;30:11-7
 • Gastric emptying in children with gastroesophageal reflux and in healthy children. Knatten CK, Åvitsland TL, Medhus AW, Fjeld JG, Pripp AH, Emblem R, Bjørnland K. J Pediatr Surg 2013;48:1856-61
 • Parent-reported effects of gastrostomy tube placement. Åvitsland TL, Birketvedt K, Bjørnland K, Emblem R. Nutr Clin Pract 2013;28:493-8  
Publisert 26. feb. 2013 14:37 - Sist endret 25. mars 2020 14:39

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere