Deltakere i Bevegelsesforstyrrelser

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Mathias Toft Professor II mathias.toft@medisin.uio.no
Espen Dietrichs Professor II +47 90593107 (mob) espen.dietrichs@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet
Emilia Kerty Professor emeritus +47 23071829 emilia.kerty@medisin.uio.no
Chantal Tallaksen Professor emeritus +47 22868877 Kontornr: 22118644 chantal.tallaksen@medisin.uio.no
Jan Frich Professor +47 22850524 jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer
Lasse Pihlstrøm
Trine Haug Popperud
Siri Lynne Rydning