Brystkreftgruppen Ahus

Brystkreftgruppen ved avdeling for klinisk molekylærbiologi og laboratoriefag har som mål å identifisere nye biomarkører med diagnostisk og prognostisk verdi, og samtidig utvikle nye profiler for skreddersydd behandling.

Foto: www.oncolex.no

Om gruppen

Brystkreftgruppen ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi og laboratoriefag deltar som en del av Oslo II, et stort prosjekt innenfor brystkreftforskning som er basert på samling av prøver fra Oslo Universitetssykehus (Ullevål og Radiumhospitalet, DNR) og Akershus Universitetssykehus i regi av Institutt for Kreftforskning, DNR og Kreftsenteret på Ullevål.  

Målet er å identifisere nye biomarkører med diagnostisk og prognostisk verdi, og samtidig utvikle nye profiler for skreddersydd behandling.

Samarbeid

Brystkreftgruppen på Ahus jobber i tett samarbeid med Kreft- og kirurgiklinikken (KRK) ved Oslo universitetssykehus.

Samarbeidet omfatter storskala laboratorieanalyser av mRNA- og  miRNA-ekspresjon, CGH og metylering i primærsvulster, samt dataanalyser ved bruk av avanserte bioinformatiske og biostatistiske metoder.

Dette samarbeidet er av meget stor verdi for alle parter da analyse av storskala mikromatrisedata krever et stort pasientmateriale for å oppnå statistisk signifikans. Alternative kohorter er svært viktig for å kunne utføre valideringer.

Publisert 11. apr. 2011 13:27 - Sist endret 2. nov. 2016 11:29

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere