English version of this page

Cellulær og molekylær immunologi

Gruppen studerer T- og B- celler og deres betydning for autoimmune sykdommer og immunovervåkning av kreft. Vi ser også på muligheten for utvikling av nye vaksiner.

B- og T-celler er viktige for beskyttelse mot infeksjoner, men kan også forårsake autoimmun sykdom og kreft. 

Immunceller har mottakere (reseptorer) som kan gjenkjenne skadelige stoffer, såkalte antigener, som igjen kan aktivere immunsystemet. Ved autoimmun sykdom reagerer imidlertid immunsystemet feilaktig på ufarlige stoffer i kroppen.

Vi har oppdaget en ny form for samarbeid mellom B- og T-celler hvor T-cellen gjenkjenner B-cellens reseptor for antigen. Denne formen for samarbeid kalles idiotype-drevet T-B-samarbeid og kan forårsake utvikling av autoimmun sykdom og lymfekreft.

I tillegg utforsker gruppen hvordan T-celler kan oppdage og forkaste kreftceller. Endelig har vi et fokus på utvikling av nye vaksiner mot infeksjoner og kreft.

Se vår engelske nettside for en mer detaljert beskrivelse av vår forskning.

Publisert 4. mai 2011 15:07 - Sist endret 11. des. 2017 10:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere