Deltakere i Cellulære responser til skade på arveanleggene

Andre deltakere

  • Rajikala Suganthan
  • Gunn Anette Hildrestrand
  • Xiaolin Lin
  • Elise Kristiansen
  • Christine Neurater Gran
  • Hanne Korvald
  • Mingyi Yang
  • James Booth
  • Ragnhild Weel-Sneve
  • Knut Ivan Kristiansen