Deltakere i DNA-reparasjon (Nilsen-gruppen)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hilde Loge Nilsen Professor +47 67963922 +47 93246618 (mob) h.l.nilsen@medisin.uio.no DNA-skader, kreftbiologi, DNA-reparasjon
Lene Alsøe Forsker +47 67968966 lene.alsoe@medisin.uio.no
Tanima Sengupta Forsker +47 22840949 tanima.sengupta@medisin.uio.no
Lisa Lirussi
Alexandra Götz Avdelingsingeniør alexandra.gotz@medisin.uio.no
Sergio Carracedo Huroz
Nuriye Basdag Tekin
Panpan You Student panpan.you@medisin.uio.no
Pinelopi Kroustallaki Student pinelopi.kroustallaki@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Anna Berit Wennerstrøm
  • Beatriz Sáenz Narciso