Eksperimentell nyfødtmedisin

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader.

Om gruppen

Forskningsgruppen for eksperimentell nyfødtmedisin er organisert i Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) med medlemmer fra flere andre avdelinger innen BAR, OUS. Det er også medlemmer fra andre helseforetak.

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader. Også etter instituttets avgjørende bidrag til endrede retningslinjer for nyfødtresuscitering i oktober 2010 er det mye forskningsaktivitet rundt oksidativt stress og mulige intervensjonsstrategier for å redusere skadelige effekter.

OD Saugstad har vært  og  er leder for et stort gjennopplivingsprosjekt av nyfødte i Mali Vest Afrika, Støttet av Kavlis fond og Lærdal Foundation. Frem til 1/1-2018 var OD Saugstad fung. forskningsleder ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS.

Gruppens strategi har vært og vil fortsatt være å knytte til seg dedikerte fagpersoner og forskere for videreføring av pågående prosjekter innen våre hovedsatsningsområder, samt utvikling av nye idéer. Gruppen har mange lokale og internasjonale samarbeidspartnere og er åpen for gjesteforskere.

Pågående studier

 • Studier på nyfødte mus for å kartlegge hel-genom og transkriptom endringer ved hypoksi og reoksygenering
 • Gjenoppliving av nyfødte gris. Effekten av FiO2 på ATP produksjonen
 • Studier på nyfødte griser for å optimalisere resusciteringsalgoritmen
 • Kliniske resusciteringsstudier på for tidlig fødte barn. Multisenterstudie i Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia (OD.Saugstad er en av 3 PI)
 • Epigenetiske forandringer hos premature barn og nyfødte mus (EØS prosjekt i samarbeid med Krakow og Warsawa)
 • Helping Babies Breathe program i Mali

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Mange samarbeidspartnere ved OUS HF og UiO, deriblant andre forskningsgrupper ved PFI
 • Indremedisinsk forskningsinstitutt, OUS Rikshospitalet
 • Barnemedisinsk avdeling, OUS
 • Institutt for mikrobiologi, OUS
 • Institutt for anatomi, OUS
 • Avdeling for Oralbiologi, UiO

Internasjonale

 • University & Polytechnic Hospital La Fe, Valencia, Spania
 • UOC Pediatria Neonatale, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italia
 • Faculté de médicine, Aix-Marseille Université, Marseille, Frankrike
 • Barnemedisinsk klinikk, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
 • Department of Pediatrics, Polish-American Children's Hospital, Jagiellonian University Medical College, Krakow
 • Børneafdeling, Aalborg Amtssygehus, Universitetet i Aarhus, Danmark

Selekterte publikasjoner

 1. Bik-Multanowski M, Revhaug C, Grabowska A, Dobosz A, Madetko-Talowska A,

  Zasada M, Saugstad OD. Hyperoxia induces epigenetic changes in newborn mice

  lungs. Free Radic Biol Med. 2018 Jun;121:51-56. doi:

  10.1016/j.freeradbiomed.2018.04.566

 2. Huun MU, Garberg H, Løberg EM, Escobar J, Martinez-Orgado J, Saugstad OD,

  Solberg R. DHA and therapeutic hypothermia in a short-term follow-up piglet model

  of hypoxia-ischemia: Effects on H+MRS biomarkers. PLoS One. 2018 Aug

  7;13(8):e0201895.

 3. Thamrin V, Saugstad OD, Tarnow-Mordi W, Wang YA, Lui K, Wright IM, De Waal K,

  Travadi J, Smyth JP, Craven P, McMullan R, Coates E, Ward M, Mishra P, See KC,

  Cheah IGS, Lim CT, Choo YM, Kamar AA, Cheah FC, Masoud A, Oei JL. Preterm Infant

  Outcomes after Randomization to Initial Resuscitation with FiO(2) 0.21 or 1.0. J

  Pediatr. 2018 Oct;201:55-61.e1.

 4. Suski M, Bokiniec R, Szwarc-Duma M, Madej J, Bujak-Giżycka B, Kwinta P,

  Borszewska-Kornacka MK, Revhaug C, Baumbusch LO, Saugstad OD, Pietrzyk JJ.

  Prospective plasma proteome changes in preterm infants with different gestational

  ages. Pediatr Res. 2018 Jul;84(1):104-111.

Publisert 24. sep. 2012 13:21 - Sist endret 10. apr. 2019 13:43

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere