Eksperimentell nyfødtmedisin

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader.

Om gruppen

Forskningsgruppen for eksperimentell nyfødtmedisin er organisert i Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) med medlemmer fra flere andre avdelinger innen BAR, OUS, og andre helseforetak.

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader. Også etter instituttets avgjørende bidrag til endrede retningslinjer for nyfødtresuscitering i oktober 2010 er det mye forskningsaktivitet rundt oksidativt stress og mulige intervensjonsstrategier for å redusere skadelige effekter.

Ola D. Saugstad har vært  og  er leder for et stort gjennopplivingsprosjekt av nyfødte i Mali Vest Afrika, Støttet av Kavlis fond og Lærdal Foundation. Fra 1/10-2018 har Saugstad vært Adjunct Professor i Pediatri ved Northwestern University, Chicago, Illinois. Thor Willy Ruud Hansen er leder for Klinisk etikk komite OUS.

Gruppens strategi har vært og vil fortsatt være å knytte til seg dedikerte fagpersoner og forskere for videreføring av pågående prosjekter innen våre hovedsatsningsområder, samt utvikling av nye idéer. Gruppen har mange lokale og internasjonale samarbeidspartnere og er åpen for gjesteforskere.

Pågående studier

 • Studier på nyfødte mus for å kartlegge hel-genom og transkriptom endringer ved hypoksi og reoksygenering
 • Gjenoppliving av nyfødte gris. Effekten av FiO2 på ATP produksjonen
 • Studier på nyfødte griser for å optimalisere resusciteringsalgoritmen
 • Kliniske resusciteringsstudier på for tidlig fødte barn. Multisenterstudie i Europa, Nord-Amerika, Australia og Asia (O.D.Saugstad er en av 4 PI)
 • Epigenetiske forandringer hos premature barn og nyfødte mus (EØS prosjekt i samarbeid med Krakow og Warsawa)
 • Helping Babies Breathe program i Mali
 • Stamcelle behandling av nyfødte rotter med BPD (samarbeid med Almatov Instituttet i St Petersburg)
 • Antibiotikaresistens blant for tidlig fødte (samarbeidsprosjekt med blant annet Odontologisk Fakultet, Nyfødtavdelingene OUS/Ullevål, København (Rigshospitalet) og New Delhi
 • Genetiske og immunologiske aspekter ved ME (Myalgisk encephalopati)
 • Immunologiske aspekter med Autisme spectrum disorders

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Flere grupper i OUS og UiO, bl.a. PFI, Indremedisinsk forskningsinstitutt, Barnemedisinsk avdeling, Institutt for mikrobiologi, Institutt for anatomi
 • UiO: Avd for Oralbiologi, Avd for Immunologi, Avd for Genetikk
 • Barneavdelingen, Innlandet sykehus

Internasjonale

 • University & Polytechnic Hospital La Fe, Valencia
 • Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena
 • Aix-Marseille Université
 • Barnemedisinsk klinikk, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
 • Department of Pediatrics, Jagiellonian University Medical College, Krakow
 • Aalborg Amtssygehus, Universitetet i Aarhus
 • Northwestern University, Chicago

Utvalgte publikasjoner

 1. Innerdal M, Simaga I, Diall H, et al. Reduction in Perinatal Mortality after Implementation of HBB Training at a District Hospital in Mali [epub ahead of print, 2019 Oct 19]. J Trop Pediatr. 2019
 2. Perez M, et al. Oxygen radical disease in the newborn, revisited: Oxidative stress and disease in the newborn period. Free Radic Biol Med. 2019;142:61–72.
 3. Ystgaard MB, et al. Neuromodulatory Effect of NLRP3 and ASC in Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Neonatology 2019;115(4):355-362
 4. Saugstad OD, et al. Oxygen therapy of the newborn from molecular understanding to clinical practice. Pediatr Res. 2019;85(1):20–29. 
 5. Dypvik J, et al. Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA Pediatr. 2019;174(2):197–199.

 

Publisert 24. sep. 2012 13:21 - Sist endret 4. aug. 2020 12:15

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere