Eksperimentell nyfødtmedisin

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader.

Om gruppen

Forskningsgruppen for eksperimentell nyfødtmedisin er organisert i Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI) og Avdeling for barnemedisin ved KVB, OUS Rikshospitalet. Det er også medlemmer fra andre helseforetak.

I løpet av de siste 30 årene har betydelig forskningsinnsats bidratt til å belyse mekanismene rundt hypoksi og reoksygenering, oksidativt stress og de påfølgende skader. Også etter instituttets avgjørende bidrag til endrede retningslinjer for nyfødtresuscitering i oktober 2010 er det mye forskningsaktivitet rundt oksidativt stress og mulige intervensjonsstrategier for å redusere skadelige effekter.

I 2014 har gruppen blant annet gjennomført mange eksperimentelle studier i forskjellige dyremodeller som spedgris og mus.

Gruppens strategi har vært og vil fortsatt være å knytte til seg dedikerte fagpersoner og forskere for videreføring av pågående prosjekter innen våre hovedsatsningsområder, samt utvikling av nye idéer. Gruppen har mange lokale og internasjonale samarbeidspartnere og er åpent for gjesteforskere.

Forskningsgruppeleder Ola Didrik Saugstad ble 2014 æresdoktor ved Universitetet i Aten.

Pågående studier

 • Studier på nyfødte mus for å kartlegge hel-genom og transkriptom endringer ved hypoksi og reoksygenering
 • Studier på nyfødte knock out mus for å studere effekten av noen DNA glykosylaser
 • Studier på nyfødte mus for å studere betydningen av inflammasom
 • Studier på nyfødte griser for å undersøke neuroprotektive prinsipper
 • Studier på nyfødte griser for å optimalisere resusciteringsalgoritmen
 • Epigenetiske forandringer hos premature barn og nyfødte mus (EØS prosjekt i samarbeid med Krakow og Warsawa)
 • Kliniske resusiteringsstudier på for tidlig fødte barn. Multisenter studie i Europa, Nord Amerika, Australia og Asia. OD.Saugstad en av 3 Pl

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Mange samarbeidspartnere ved OUS HF og UiO, deriblant andre forskningsgrupper ved PFI
 • Indremedisinsk forskningsinstitutt, OUS Rikshospitalet
 • Barnemedisinsk avdeling, OUS
 • Institutt for mikrobiologi, OUS
 • Institutt for anatomi, OUS
 • Avddeling for Oralbiologi, UiO

Internasjonale

 • University & Polytechnic Hospital La Fe, Valencia, Spania
 • UOC Pediatria Neonatale, Policlinico S. Maria alle Scotte, Siena, Italia
 • Faculte de medicine, Aix-Marseille Universite, Marseille, Frankrike
 • Barnemedisinsk klinikk, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
 • Department of Pediatrics, Polish-American Children's Hospital, Jagiellonian University Medical College, Krakow
 • Børneafdeling, Aalborg Amtssygehus, Universitetet i Aarhus, Danmark

 

Publisert 24. sep. 2012 13:21 - Sist endret 24. sep. 2015 14:27

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Rønnaug Solberg
 • Ola Didrik Saugstad
 • Thor Willy Ruud Hansen
 • Ingrid Dannevig
 • Embjørg Julianne Wollen
 • Anne Gro Wesenberg Rognlien
 • Martin Bogale Ystgaard
 • Helene Dale Østerholt
 • Maria Nemat Leerberg
 • Monica Atneosen-Åsegg
 • Lars O. Baumbush
 • Inger Elisabeth Silberg
 • Embjørg Wollen
 • Torkil Benterud
 • Leonid Pankratov
 • Hans Henrik Odland
 • Grethe Dyrhaug
 • Rønnaug Solberg
 • Helene Østerholt Dale
 • Marianne Huun
 • Håvard Garberg
 • Maria Leerberg
 • Nicolai Andre Lund
 • Cecilie Revhaug
 • Magdalena Zasada
Detaljert oversikt over deltakere