English version of this page

Eksperimentell transplantasjon for kreft

Forskningsgruppen undersøker levertranplantasjon som terapi for bestemte kreftarter, med mål om å tilby bedre pasienttilpasset behandling.

I ulike studier undersøker vi nytten av levertransplantasjon (Ltx) hos pasienter med inoperable levermetastaser fra kolorektal kreft, enkelte former for cholangiocarcinom og enkelte pasienter med levermetastaser fra uvealt malignt melanom.

SECA I-studien

Den første studien med levertransplantasjon hos pasienter med inoperable levermetastaser fra kolorektal kreft.  Resultatene viser en dramatisk forbedring i overlevelsen sammenlignet med behandlingsalternativet som ville være kjemoterapi.
Varighet: 2004 - 2011
Studieansvarlig: Svein Dueland

Stengt for inklusjon.

SECA II-studien

I denne studien vil vi undersøke om levertransplantasjon gir en høyere 5-års overlevelse sammenlignet med leverreseksjon hos pasienter som har fire eller flere operable levermetastaser. Vi vil også undersøke om vi kan identifisere pasienter med inoperable levermetastaser som oppnår en 5-års overlevelse etter levertransplantasjon på 70-90 %.
Varighet: 2014 - 2018
Studieansvarlig: Svein Dueland

MECA studien

Okulær melanom (OM) sprer seg til leveren i 90% av tilfellene. Leverreseksjon (fjerne deler av leveren) er livsforlengende og total overlevelse varierer 20-42% etter fem år. Det er kun publisert en rapport om levertransplantasjon (LT) hos en pasient med OM levermetastaser (LM). Denne pasienten hadde store mengder metastaser og døde åtte måneder etter lever transplantasjon.
I Norge har det vært et overskudd av donor lever og en institusjonell intensjon å utforske levertransplantasjon som behandling for metastaser. Planen er å inkludere 10 pasienter i en prospektiv pilot for ikke-resektabel OM LM (MECA-studien). Målet er å vurdere sikkerhet og potensialet for langsiktig overlevelse.
Studieansvarlig: Svein Dueland

Stengt for inklusjon.

Rapid studien

Levertransplantasjon hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft.
Studieansvarlig: Svein Dueland

Samarbeid

Internt

 • Trygve Syversveen, avdeling for radiologi, OUS

Nasjonalt

 • Gudrun Bjørnelv, Institutt for helse og samfunn, UiO
 • Eline Aas, Institutt for helse og samfunn, UiO

Internasjonalt

 • Professor Julia Johansen, Herlev University Hospital, Danmark
 • Professor Eric Vibert; Hopital Paul Brousse, Paris
 • Professor Umberto Cillo, University of Padova

Publikasjoner

 • Grut H, Solberg S, Seierstad T, Revheim ME, Egge TS, Larsen SG, Line PD, Dueland S. Growth rates of pulmonary metastases after liver transplantation for unresectable colorectal liver metastases. Br J Surg. 2018 Feb;105(3):295-301. doi: 10.1002/bjs.10651. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29168565
 • Grut H, Dueland S, Line PD, Revheim ME. The prognostic value of 18F-FDG PET/CT prior to liver transplantation for nonresectable colorectal liver metastases.  Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Feb;45(2):218-225. doi: 10.1007/s00259-017-3843-9. Epub 2017 Oct 12.PMID: 29026950
 • Dueland S, Guren TK, Boberg KM, Reims HM, Grzyb K, Aamdal S, Julsrud L, Line PD. Acute liver graft rejection after ipilimumab therapy. Ann Oncol. 2017 Oct 1;28(10):2619-2620. doi: 10.1093/annonc/mdx281. No abstract available. PMID: 28961840
 • Smedman TM, Line PD, Guren TK, Dueland S. Graft rejection after immune checkpoint inhibitor therapy in solid organ transplant recipients. Acta Oncol. 2018 Jun 18:1-5. doi: 10.1080/0284186X.2018.1479069. [Epub ahead of print].
 • Grut H, Revheim ME, Line PD, Dueland S. Importance of 18F-FDG PET/CT to select patients with nonresectable colorectal liver metastases for liver transplantation. Nucl Med Commun. 2018 Jul;39(7):621-627. doi: 10.1097/MNM.0000000000000843
 • Line PD, Hagness M, Dueland S. The Potential Role of Liver Transplantation as a Treatment Option in Colorectal Liver Metastases. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jan 17;2018:8547940. doi: 10.1155/2018/8547940. eCollection 2018. Review
 • Dueland S, Foss A, Solheim JM, Hagness M, Line PD. Survival following liver transplantation for liver-only colorectal metastases compared with hepatocellular carcinoma. Br J Surg. 2018 May;105(6):736-742. doi: 10.1002/bjs.10769. Epub 2018 Mar 13.
 • Line PD, Hagness M, Dueland S.The Potential Role of Liver Transplantation as a Treatment Option in Colorectal Liver Metastases. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018 Jan 17;2018:8547940. doi: 10.1155/2018/8547940.  Review
 • Bjørnelv GMW, Dueland S, Line PD, Joranger P, Fretland ÅA, Edwin B, Sørbye H, Aas E. Cost-effectiveness of liver transplantation in patients with colorectal metastases confined to the liver. Br J Surg. 2019 Jan;106(1):132-141. doi: 10.1002/bjs.10962. Epub 2018 Oct 16.
 • Dueland S, Line PD, Hagness M, Foss A, Andersen MH. Long-term quality of life after liver transplantation for non-resectable colorectal metastases confined to the liver. BJS Open. 2018 Oct 25;3(2):180-185. doi: 10.1002/bjs5.50116. eCollection 2019 Apr
 • Dueland S , Syversveen T, Solheim JM, Solberg S, Grut H, Bjørnbeth BA, Hagness M, Line PD Survival following liver transplantation for patients with non-resectable liver only colorectal metastases. Ann. Surg. In Press

 

  Publisert 23. okt. 2013 10:55 - Sist endret 6. juli 2022 12:55

  Kontakt

  Gruppeleder