English version of this page

Farmakoterapi - komparative effekter og nye targets

Gruppens fokus er todelt. Vi studerer både komparative effekter av legemiddelbruk og cellulære mekanismer for å identifisere mulige angrepspunkter for ny medikamentell behandling.

Klinisk legemiddelutprøving foregår vanligvis i regi av legemiddelindustrien. Når et nytt legemiddel kommer på markedet er det vanligvis usikkert hvordan det nye legemiddelet virker i forhold til eldre legemidler som allerede er i klinisk bruk.

Gruppens forskning dreier seg om å undersøke aktive sammenlikninger av to eller flere legemidler for å analysere kliniske legemiddeleffekter, både nytte og skade.

Gruppen studerer også cellulære mekanismer for å identifisere mulige nye angrepspunkter for medikamentell behandling. Her er gruppens hovedfokus på nye targets innenfor kreft og type 2-diabetes.

Prosjekter

Komparative legemiddeleffekter

I dette prosjektet utarbeider vi systematiske oversikter over kliniske studier. For å analysere legemiddeleffektene nytte og skade bruker vi avanserte statistiske metoder (mixed treatment comparisons / nettverks-metaanalyser).

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvor mye bedre en aktiv legemiddelintervensjon virker i forhold til en annen aktiv sammenlikning med tanke på å kunne plassere nye legemidler i en riktig terapeutisk sammenheng (drug class reviews).

Oppfølging av langtidseffekter av legemiddelbruk i registerstudier.

I dette prosjektet fokuserer vi på langtidseffekter av legemiddelbruk. Vi kobler to eller flere helseregistre for å kunne studere effekter av legemiddelbruk. Vi vil også utvikle metoder for å inkorporere data fra kvalitetsregistre og elektroniske pasientjournaler på en god måte.

Et spesielt fokus vil være på bivirkninger ved legemiddelbruk og rapportering av slike. Målet er å få best mulig dokumentasjonsgrunnlag vedrørende den virkelige effekten (real time use) av legemidlene i klinisk praksis.

Cellulære mekanismer som mulige angrepspunkter for medikamentell behandling av kreft og type 2-diabetes.

Prosjektet omfatter kartlegging av cellulære signalmekanismer som angrepspunkt for ny medikamentell behandling av kreft.

I tillegg studeres cellulære mekanismer for insulinresistens i skjelettmuskelceller og hvordan disse mekanismene kan påvirkes – blant annet av potensielle legemidler som modulerer metabolske kjernereseptorer og ved trening.

Deler av prosjektet gjennomføres i samarbeid med Muskelforskningsgruppen ved Farmasøytisk Institutt, MN-fakultetet, UiO.

Publisert 21. des. 2016 14:02 - Sist endret 18. sep. 2018 11:04

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere