Forebyggende kardiologi

Vårt hovedfokus er klinisk forskning innen preventiv kardiologi. Vi driver epidemiologisk forskning.

Forskningen vår inkluderer effekter av livsstilsendring som røyking, kosthold og vektreduksjon, og effekter av medikamenter i forbindelse med lipidintervensjon, blodtrykksmedisin, støtte for røykeslutt, diabetesmedisin og vektreduksjon.

Langsiktige mål for gruppen er å gjennomføre egeninitierte- og bidragsstudier på tiltak som forbedrer klinisk behandling og prognose for personer med kroniske sykdommer relatert til arteriosklerose og diabetes og overvekt.

Prosjektene er som oftest langvarige, gjerne fem til seks år.

Utvalgte prosjekter

 • FOURIER-studien: ET internasjonalt multisenterprosjekt med utprøving av PCSK9 antagonisten evolocumab.
 • IDEAL-studien: Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering. Et internasjonalt multisenterprosjekt som er i analysefasen.
 • SEAS-studien: Et internasjonalt multisenterprosjekt som er i analysefasen.
 • REVEAL-studien: Can treating cholesterol with a new drug called anacetrapib drive down the risk of heart attacks, deaths from heart disease and other vascular diseases? Et internasjonalt multisenterprosjekt
 • Kiwi-ekstrakt-studie. Effekt av frukt-produkter på blodtrykk.
 • Diverse oppdragsstudier på effekter av legemidler  for primær- og sekundær prevensjon av kardiovaskulære sykdommer.

Samarbeidspartnere

 • Diakonhjemmet, Oslo
 • Clinical Trials Service Unit, Universitetet i Oxford, UK
 • TIMI Group, Harvard University, Boston, USA
 • SEAS Styringsgruppe: Universitetene og universitetsklinikker i København, Helsinki, Oulu, Bergen/Haukeland, Manchester , London (St Thomas Hospital)
 • Loma Linda Clinic, California, USA
Publisert 15. mai 2012 14:07 - Sist endret 30. nov. 2016 13:52

Kontakt

Deltakere

 • Terje Rolf Pedersen
 • Tor Ole Klemsdal
 • Ragnhild Kleve
 • Serena Tonstad
 • Eli Heggen
 • Mette Svendsen
 • Lise Bergengen
Detaljert oversikt over deltakere