Forebyggende kardiologi

Vårt hovedfokus er klinisk og epidemiologisk forskning innen preventiv kardiologi.

Forskningen inkluderer effekter av livsstilsendringer som røykeslutt, kostholdsendringer og tiltak for vektreduksjon for å forebygge hjerte- og karsykdom. I tillegg undersøkes effekter av legemidler for å senke kolesterolet, senke blodtrykket, gi støtte til røykeslutt, kontrollere type 2 diabetes og hjelpe til med vektreduksjon.

Langsiktige mål for gruppen er å gjennomføre egeninitierte- og bidragsstudier på tiltak som forebygger hjerte- og karsykdom og forbedrer klinisk behandling og prognose for personer med hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes og sykelig overvekt.

Prosjektene kan være kortvarige og langvarige, opptil flere år.

Utvalgte prosjekter

 • FOURIER-studien: Et internasjonalt multisenterprosjekt med utprøving av PCSK9 antagonisten evolocumab.
 • REVEAL-studien: Can treating cholesterol with a new drug called anacetrapib drive down the risk of heart attacks, deaths from heart disease and other vascular diseases? Et internasjonalt multisenterprosjekt.
 • Kiwi-studien. Effekt av fruktprodukter på blodtrykk.
 • Effekten av 5 pluss 2 dietten på kroppsvekt og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
 • Fiskespising og miljøgifter.
 • SELECT studien. Effekten av det nye legemiddelet semaglutid mot hjerte og karsykdom hos pasienter med overvekt.

Samarbeidspartnere

 • Flere nasjonale sentre innenfor OUS samt Senter for sykelig overvekt i Tønsberg, ved Diakonhjemmet, med flere.

 • Clinical Trials Service Unit, Universitetet i Oxford, UK.
 • TIMI Group, Harvard University, Boston, USA.
 • SEAS Styringsgruppe: Universitetene og universitetsklinikker i København, Helsinki, Oulu, Bergen/Haukeland, Manchester, London (St Thomas Hospital).
 • Loma Linda University, Loma Linda, California, USA.
Publisert 15. mai 2012 14:07 - Sist endret 29. nov. 2018 09:49

Kontakt

Gruppeledere

Deltakere

 • Terje Rolf Pedersen
 • Tor Ole Klemsdal
 • Ragnhild Kleve
 • Serena Tonstad
 • Eli Heggen
 • Mette Svendsen
 • Lise Bergengen
 • Kari Anne Svendsen
Detaljert oversikt over deltakere